Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Almedalen

Förpackningsförordningen

Den 1 januari 2023 började den nya förpackningsförordningen gälla. I och med det är alla hushåll, företag, organisationer och övriga verksamheter skyldiga att sortera ut plastflaskor och metallburkar med pant från annat avfall, och se till att de kan återvinnas till nya förpackningar.

Returpacks ansvar enligt förpackningsförordningen

Vi har ett ansvar och en skyldighet att tillhandahålla ett rikstäckande system för separat insamling av plastflaskor och metallburkar som ingår i retursystemet.

Vi ska också kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för insamling av plastflaskor och metallburkar som ingår i retursystemet på platser där det uppkommer betydande mängder förpackningsavfall och kommunen har renhållningsansvar.

Vi ska samråda med kommunerna om utformningen av insamlingskärlen, lämpliga platser för placering av insamlingskärl och hur många insamlingskärl som ska tillhandahållas.

Dessutom ska vi årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och verksamheterna om

  1. skyldigheten att sortera ut plastflaskor och metallburkar från annat avfall,
  2. hur plastflaskor och metallburkar ska lämnas i retursystemet,
  3. hur hushållen och verksamheterna kan bidra till ökad material-återvinning,
  4. hur utsortering ska ske på platser utomhus, och
  5. de insamlings- och återvinningsresultat som utsorteringen bidrar till.
Hushålls och verksamheters ansvar enligt avfallsförordningen

Men det är inte bara den nya förpackningsförordningen som reglerar hur verksamheter, kommuner och hushåll ska sortera. Även i avfallsförordningen (SFS 2020:614) står det gällande förpackningsavfall att den som har förpackningsavfall ska sortera ut plastflaskor och metallburkar som omfattas av vårt retursystem. Detta gäller både hushåll och verksamheter.

Så här funkar pantsystemet
Please accept marketing cookiesto view this content.

Över 2,7 miljarder burkar och flaskor

Varje pantad burk eller flaska är med och gör skillnad. Pantningen bidrar till ökad återvinning av aluminium och plast, och ökad klimatnytta genom minskade koldioxidutsläpp. År 2023 pantades över 2,7 miljarder burkar och flaskor i Sverige, eller 258 förpackningar per invånare. Så det är en rejäl insats som Sveriges minsta klimatrörelse är med och bidrar till!

Pantningsgraden för 2023 landade på 88,5%. Naturvårdsverket har satt som mål att 90% av alla aluminiumburkar och PET-flaskor som sätts på marknaden ska samlas in och återvinnas.