Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Integritetspolicy

Returpack värnar om din personliga integritet och den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dem gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@returpack.se.

Genom att använda Returpacks tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dig på vår hemsida, kontaktar oss eller nyttjar någon annan av Returpacks tjänster där du lämnar personuppgifter.

Kategorier av personer som omfattas

Privatpersoner/pantmottagare

Kategorier av personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kontonummer

Ändamål: För att kunna betala ut pant

Rättslig grund: Samtycke

Representanter från Butiker, Café & Restauranger, Föreningar, Producenter & Importörer, Transportörer, Automatleverantörer

Kategorier av personuppgifter: Namn, e-postadress och telefonnummer

Ändamål: För att administrera pantsystemet

Rättslig grund: Fullföljande av avtal

Besökare på vår webb

Kategorier av personuppgifter: Information om hur du interagerar med Returpack. Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten

Enhetsinformation – tex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning

Geografisk information – din geografiska placering

Ändamål: För att förbättra användarupplevelse och innehåll, navigation och struktur

Rättslig grund: Intresseavvägning

Deltagare i olika tävlingar, event eller kampanjer

Kategorier av personuppgifter: Namn, bild, ljud, filmer

Ändamål: För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster etc

Rättslig grund: Samtycke

Alla besökare till Returpack

Kategorier av personuppgifter: Filmning av portar och ingångar till Returpack

Ändamål: Skalskydd och skadegörelse

Rättslig grund: Intresseavvägning

Alla som besöker Returpacks transportlager

Kategorier av personuppgifter: Sekvensbilder av material vid transportlager

Ändamål: Övervakning av lagernivåer

Rättslig grund: Intresseavvägning

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Returpack kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Returpacks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Returpack kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Returpacks övriga bolag och andra samarbetspartners såsom leverantörer av IT-infrastruktur.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om att nyttja Retursystemet, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Returpack kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Datainspektionen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av leverantör eller deras underleverantörer. Eftersom Returpack är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har samlat in om dig. Kopian är gratis att begära och kan ske en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
  • Rätt till begränsning av behandling . Det innebär att dina personuppgifter märks så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål

Vidare har du rätt till att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Returpack på kontaktadress som anges nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd upplevelse av våra webbtjänster.

Läs om hur vi använder cookies

Kontakta oss

Inom Returpacks koncern agerar Returpack-Burk Svenska AB med organisationsnummer 556218-9117 ombud för personuppgiftsansvaret avseende alla koncernens bolag.

Välkommen med dina frågor kring dataskydd och personuppgifter eller om du vill begära ett utdrag av dina personuppgifter. Du kan alltid nå oss på dataskydd@returpack.se

Returpack-BURK Svenska AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2019-10-07.