Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Från 2023 måste juice- och saftprodukter ingå i pantsystemet.

Pantstatistik

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. Det är regeringen genom Naturvårdsverket som bestämmer återvinningsmålen. Jordbruksverket är ansvarig tillsynsmyndighet. Varje år sammanställer vi statistiken över hur mycket som pantas, och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor.

Återvinning i procent under 2021

Burk: 89%
PET totalt: 86,4%
Totalt: 88,2%*
* Siffran gäller den totala återvinningen inklusive frivilligt anslutna produkter. Exklusive de frivilligt anslutna produkterna är pantningsgraden 88,6%.

Återvinning per person

232 förpackningar

Försäljning, totalt antal förpackningar (avrundat till två decimaler)

2,75 miljarder förpackningar

Återvinning, totalt antal förpackningar (avrundat till två decimaler)

2,42 miljarder förpackningar

Återvunnet material

Aluminium: 22 745 ton

Klar PET: 21 963 ton

Färgad PET: 1 801 ton

Pantameras statistikportal

Hur pantar man i olika delar av Sverige? Hur har utvecklingen sett ut över tid? I vilken kommun är man egentligen bäst på att panta? I vår statistikportal hittar du mer statistik.