Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Håll Sverige Rent

Pantamera och Håll Sverige Rent

Tillsammans med stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar Pantamera med att ta fram konkret, pedagogiskt material riktat till förskolor och skolor. Tillsammans för vi också en löpande dialog med Sveriges kommuner kring projekt för att öka återvinningen och på så sätt bidra till minskad nedskräpning och en renare miljö. Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Håll Sverige Rent arbetar genom kampanjer och projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljömärkningar. Vi är tillsammans med Naturvårdsverket stiftare av Håll Sverige Rent.

Material om pant och återvinning för pedagoger och barn

Vi får ofta frågor från elever som ska göra skolarbeten om miljö, återvinning och pantning. För att underlätta har vi samlat fakta, nyckeltal och vanliga frågor om oss och det svenska pantsystemet som kan användas som underlag i skolarbeten med mera.