Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Om pantsystemet

Om pantsystemet

Flaskorna och burkarna som samlas in genom pantsystemet är en del av ett effektivt, hållbart och miljövänligt återvinningssystem.

Med pantsystemet bidrar vi till ett hållbart samhälle genom ökad återvinning och minskad nedskräpning. Vi säkerställer att värdefullt material återvinns, och sparar på det sättet energi. Pantpengen är ett incitament i systemet. När du köper förpackningen betalar du pant, som du sedan får tillbaka när du pantar, och burkarna och flaskorna kan återvinnas till nya förpackningar. Eller kläder. Eller stoppning i möbler. Eller…

Miljöargumenten viktiga för pantning

Vi mäter regelbundet inställningen till att panta i Sverige. Vår senaste mätning, gjord av Kantar år 2023, visar bland annat att miljö- och återvinningsargumenten, tillsammans med pantpengen, är de skäl för pantning som anses viktigast. Det gäller alla demografiska grupper, och intressant att notera är att miljöargumenten är viktiga även i den grupp som relativt sett pantar minst – unga män i storstäder.

Rent material behåller sin plats i återvinningstrappan

Fördelen med vårt pantsystem är att det återvunna materialet går i ett eget flöde och därmed har en mycket hög kvalitet. Att förpackningarna stannar kvar i sitt kretslopp innebär även att man sparar energi jämfört med om man skulle tillverka förpackningar av ny råvara.

Hög återvinningsgrad i pantsystemet

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. All återvinning av förpackningar gynnar miljön. Pantningsgraden låg på 88,5% för år 2023. Det motsvarar en koldioxidbesparing på omkring 180 000 ton.

Tillgängligt pantsystem

Majoriteten av alla burkar och flaskor som återvinns genom pantsystemet samlas in i livsmedelsbutikernas pantutrymmen. Du hittar pantautomater i livsmedelsbutiker i hela Sverige, från stormarknaden och butikerna i city till säsongsbutiken och lanthandeln. Det innebär en väldigt hög tillgänglighet och en mycket bra möjlighet för konsumenter att kunna panta sina burkar och flaskor.