Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2023:Insamlings- och pantstatistik

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. Under 2023 såldes fler förpackningar än någonsin tidigare – 3,09 miljarder burkar och flaskor – och av dessa pantades över 2,72 miljarder. Insamlingsgraden för 2023 landade på 88,5 procent.

Insamlings- och pantstatistik

Insamlings- och pantstatistik

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. Under 2023 såldes fler förpackningar än någonsin tidigare – 3,09 miljarder burkar och flaskor – och av dessa pantades över 2,72 miljarder. Insamlingsgraden för 2023 landade på 88,5 procent.

Pantningen skiljer sig åt mellan olika kommuner och kommuntyper. I gränskommuner och turistkommuner pantas generellt mer per invånare än i andra kommuner av jämförbar storlek. Pantningen i gränskommunen Haparanda har ökat med över 33 procent. Bland övriga kommuner där pantningen ökat – som Klippan, Vaggeryd och Haninge – finns en gemensam nämnare i att de alla installerat storpantarautomater under året.

- Bästa pantarkommunen är även 2023 Strömstad, med över 4 500 pantade förpackningar per person. Här är man på väg tillbaka till de nivåer av pantade förpackningar som rådde innan pandemiåren, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef för Pantamera vid Returpack.

Är du nyfiken på hur det pantas i din kommun?
Kika in i vår statistikportal på https://statistik.pantamera.nu/

Ett fungerande pantsystem

I vår senaste Kantar SIFO-undersökning uppger 97 procent av de tillfrågade att de pantar, men inte allt och alltid. I undersökningen får de tillfrågade själva uppskatta sin konsumtion och sin pantning – och då ser vi att den uppskattade pantningsgraden är 91 procent för samtliga tillfrågade. Vi har brutit ned den siffran på åldersgruppen 16-29 år och då ser vi att män 16-29 år har ökat sin uppskattade pantningsgrad från 74 procent 2013 till 80 procent 2023. För unga kvinnor är motsvarande siffra 83 procent 2013 och 89 procent 2023. För båda grupperna alltså en förflyttning med 6 procentenheter.

- Dessutom säger 80 procent av de tillfrågade att de har förtroende för pantsystemet. Ett gott betyg på att vårt svenska pantsystem fungerar väl, säger Katarina Lundell.

Tillgänglighet – en viktig pusselbit

Omkring 92 procent av all pant kommer in via butikernas pantautomater. Och tillgänglighet till pantstationer i hela Sverige är en viktig pusselbit i det cirkulära pantflödet. Returpacks egna storpantarautomater, Pantamera Express, tog emot 150 miljoner förpackningar vilket är en ökning med drygt 9 procent mot förra året. Här kan pantare tömma hela säckar med pant på en gång och få pengarna utbetalade på flera olika sätt, till exempel via Swish.