Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2023:Årets medarbetarundersökning

Resultaten i medarbetarundersökningen år 2023 visar på en hög nöjdhet på en övergripande nivå hos våra medarbetare.

Årets medarbetarundersökning

Årets Medarbetarundersökning

Resultaten i medarbetarundersökningen år 2023 visar på en hög nöjdhet på en övergripande nivå hos våra medarbetare. Resultatet landade på NMI 88 och ligger långt över benchmark i hela Sverige. Sannolikheten att man som medarbetare skulle rekommendera Returpack som arbetsgivare är också hög vilket visar sig genom eNPS 68.
Undersökningen visar också att medarbetarna på individnivå i mycket hög utsträckning upplever att de blir uppmuntrade att dela tankar och idéer om förbättring. Känslan av att vara uppskattad på jobbet får ett resultat över benchmark och har ökat något ytterligare sedan 2021.

– Då resultatet övergripande är väldigt positivt har vi valt att lägga stort fokus på att bibehålla det som är bra, samt arbeta än mer hälsofrämjande och förebyggande med stress och motverka ojämn arbetsfördelning. Vi fokuserar även på att förstärka viktiga värden såsom nolltolerans gällande trakasserier och särbehandling, berättar Cecilia Winterqvist, HR-chef.