Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hanteringsersättning

Hanteringsersättning

Hanteringsersättningen är den ersättning per burk och flaska, utöver panten, som livsmedelsbutiken får som kompensation för att de tar emot förpackningar som ingår i retursystemet. Principen är att den ska täcka handelns kostnader för panthanteringen (pantautomat, service, arbete, lokal, material).

Hanteringsersättning 2024

Hanteringsersättning 2023

Livsmedelsbutiker med en komprimerande pantautomat får en fast årlig ersättning samt en rörlig ersättning per burk och flaska. Både den fasta och rörliga ersättningen betalas ut veckovis.

I nederkant av sidan har vi sammanställt ett antal frågor och svar för att det ska vara lätt att sätta sig in i vad hanteringsersättningsmodellen innebär.

Vad innebär hanteringsersättning?

Butiker med en komprimerande pantautomat får en fast årlig ersättning samt en rörlig ersättning per burk och flaska som tas emot, som kompensation för att de tar emot förpackningar som ingår i retursystemet. Både den fasta och rörliga ersättningen betalas ut veckovis.

Grundprincipen för hanteringsersättningen är att den ska täcka de faktiska kostnader butiken har för panthanteringen.

I beräkningsunderlaget ingår ett stort antal butiker, stora som små och med olika lägen, för vilka alla moment relaterade till panthantering (material, lokal, arbete, maskin, service) tids- och kostnadsuppskattas.

Hur betalas hanteringsersättningen ut?

Både den fasta och den rörliga hanteringsersättningen betalas ut veckovis tillsammans med
panten via självfakturering, butiken får alltså pengarna automatiskt från Returpack.

Hur fungerar revisionen för hanteringsersättningen?

I december beräknas ersättningen för nästkommande år. Returpack utgår då från KPI i november och volymprognosen för nästkommande år.