Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2023:Höga krav på nya förpackningar

Varje ny dryckesförpackning måste kontrolleras och godkännas innan den kan ingå i vårt pantsystem. I år har vi rekordmånga nykomlingar – hela 3 000 artiklar under årets första elva månader. Mikrobryggerierna står för en stor del av ökningen, men pantsystemet påverkas även av nya lagkrav.

Höga krav på nya förpackningar

Höga krav på nya förpackningar

Varje ny dryckesförpackning måste kontrolleras och godkännas innan den kan ingå i vårt pantsystem. I år har vi rekordmånga nykomlingar – hela 3 000 artiklar under årets första elva månader. Mikrobryggerierna står för en stor del av ökningen, men pantsystemet påverkas även av nya lagkrav.

När en producent eller en dryckesimportör vill sälja en ny produkt på den svenska marknaden kontaktar de Returpack.
– Vi kollar först att förpackningen ser okej ut genom att granska dokumentation och ibland bilder. När den är färdig skickas den till oss för en slutlig bedömning, säger Cornelia Milton som är kvalitetsingenjör hos Returpack.

Många olika test

Bland annat testas förpackningens material och hur det ska komprimeras och återvinnas. Förpackningen mäts och vägs noga för att den ska fungera i alla typer av automater. Det är viktigt att etiketten och flaskan fungerar ihop genom hela processen och att limmet som används är godkänt. Själva streckkoden ska vara synlig och läsbar i alla automater och det måste vara tydligt för konsumenten att det är en pantförpackning. Det är också viktigt att titta närmare på plastflaskans färg. De klara och ljusblå går att använda till att göra nya flaskor. De som är färgade återvinns till andra plastprodukter.

Hög standard ger bättre material

– Vi har tre veckors handläggningstid för att bedöma en ny artikel. Burkar brukar vi testa samma dag vi får in dem men det krävs oftast något längre tid för att testa flaskor. Till exempel limtester för etiketter tar lite extra tid. Allting sköts hos oss på Returpack, förutom om förpackningen har en ovanlig form som behöver skickas vidare till automatleverantör, säger Cornelia Milton.

Hos Returpack är kraven för förpackningsåtervinning ofta högre än standarden i övriga Europa. Kraven är höga för att vi ska kunna behålla kvaliteten på materialet och fortsätta använda det till förpackningar för livsmedel.

– Om vi sänker kraven generellt tappar vi i kvalitet. Det kan leda till att materialet inte längre kan gå tillbaka och bli nya dryckesflaskor, vilket är bäst för miljön. Sänker vi kraven så pass mycket att kvaliteten försämras och förorenas kan även livsmedelsgodkännandet bli svårt att upprätthålla. Returpack utför även stickprover för att kontrollera att alla produkter som redan är anslutna i pantsystemet fortfarande uppfyller alla materialkrav.

Förpackningarnas brister

Hos PET-flaskorna är limmet på etiketten en vanlig anmärkning. Returpack har numera skärpt kraven på lim i samråd med PET-återvinnarna. Kravet innebär att limmet ska vara avtvättningsbart i 65-gradigt vatten samt att det inte får bli klibbigt efter tvättprocessen.
– Vi skärpte kraven för att säkra att PET-materialet blir helt fritt från lim och etikettsrester vid återvinningens tvättprocess. Andra viktiga aspekter är också att minska miljöbelastningen vid återvinningen och att säkra processutrustningen. Annars fastnar etiketter, lim och PET-flakes i rör och annan utrustning och sätter igen anläggningen hos PET-återvinnarna.

Burkarna har oftast problem med streckkoden och vissa flaskor kan ibland vara för hårda för att pressas samman i automaten.

Nya lagar

En anledning till att det blir allt fler artiklar i pantsystemet är att antalet mikrobryggerier ökat och har valt att byta från glas till burk. De tillverkar inte så stora volymer men registrerar ofta nya produkter. Arbetet på Returpack påverkas även av nya lagkrav. Förra året handlade det om att förpackningar med saft och juice ska ingå i pantsystemet. År 2029 är det dags att ansluta mejeriprodukter. Cornelia Milton ser positivt på det, och ser inga hinder för att materialåtervinningen ska fungera bra.

Just nu är det fokus på kvarsittande korkar. I juli 2024 ska alla korkar sitta kvar på plastflaskorna. Returpack testar att det fungerar i pantmaskinen och vid återvinningen.
– Korken får inte hänga för långt ner så den kan fastna eller störa avläsningen. Fästanordningen behöver vara i samma material som korken och den får inte vara sammangjuten med flaskan. Allt måste fungera. Vi har redan gjort tester med de stora producenterna men jag kan tänka mig att många mindre producenter och importörer vill testa sina förpackningar under våren, säger Cornelia Milton.