Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Vad kan pantas?

Vad kan pantas?

Alla burkar och flaskor som har ett svenskt pantmärke ingår i det svenska pantsystemet. De förpackningarna har klarat av vår granskning innan de anslutits och är på så sätt garanterade att kunna återvinnas till nya burkar och flaskor. Att en förpackning kan pantas innebär att du betalar en pant för den vid inköpet, som du sedan får tillbaka när du lämnar tillbaka förpackningen.

En pantförpackning som pantas kan återvinnas som livsmedelsgodkänd aluminium eller plast. Det innebär att materialet kan användas till nya burkar och flaskor igen och igen och igen… Dessutom gör den slutna materialåtervinningen att vi sparar enorma mängder koldioxid. År 2018 lät vi genomföra en Livscykelanalys av förpackningarna som ingår i pantsystemet. Enligt de beräkningarna sparade vi hela 180 000 ton koldioxid under pantåret 2019.

Svenska pantnivåer

Panten på burkar och små PET-flaskor är 1 krona och på stora PET-flaskor 2 kronor. För att du ska få tillbaka panten på din burk eller flaska krävs:

  • att den ingår i det svenska pantsystemet, titta efter pantmärket
  • att EAN-koden är oskadad läsbar (i automatens register finns alla godkända koder registrerade, registret uppdateras löpande)
  • att förpackningen är hel, dvs inte tillplattad (då uppfyller den inte rätt mått)
  • att artikeln är aktiv. En flaska eller burk ger pant i två år efter att försäljningen av produkten har upphört.