Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2023:Framtida projekt

På Returpack drivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete med drivkraften att effektivisera. Effektivisering betyder för oss att skapa så hållbara transportflöden som möjligt, både ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt.

Framtida projekt

Framtida projekt

Behovsanpassad insamling

För att hitta nya sätt att både förbättra vår service och minska vår miljöbelastning, har Returpack stora förhoppningar på behovsanpassad insamling. Det bygger på att i realtid få in data från butikernas pantmaskiner och därigenom möjliggöra hämtningar när det verkliga behovet uppstår.
– Vi ser en stor potential i att både spara tid och undvika onödiga körsträckor. En översyn av hur man skulle kunna förverkliga dessa möjligheter kommer att påbörjas inom en snar framtid, säger Torsten Ebringer, chef för Transportledningen vid Returpack.

Uppkopplade fordon

För att kunna elektrifiera allt fler av våra transporter, som körs för vår räkning, behöver vi ha så mycket dataunderlag som möjligt. Data för att i realtid veta vilken laddningsnivå batteriet har, och samla in information om parametrar som vikter, temperatur och energiåtgång för utförda rutter.
– Analys av sådan data gör att vi kan upptäcka eventuella flaskhalsar. Informationen hjälper oss att kravställa rätt typ av fordon för respektive uppdrag. Vi vill säkerställa att batterikapacitet räcker för den planerade rutten, men samtidigt inte köpa större batterier än nödvändigt, säger Jan Wendelin, logistikutvecklare vid Returpack.

Vid övergång till eldrivna fordon kan föraren påverka energiåtgången i betydligt större utsträckning än vid körning med förbränningsmotor. Skillnaden i energiåtgång mellan olika förare kan uppgå till så mycket som 40 procent. Här blir det alltså viktigt att utbilda förare i elbilsanpassad eco-driving, för att spara energi och säkerställa möjligheten att utföra rutterna enligt plan.

Cirkulära flöden - återvinning av butikskärl

Cirkulära materialflöden är av högsta vikt för oss på Returpack, även för andra material än förpackningar. Därför har vi startat ett projekt för att se över möjligheten att ta tillbaka gamla butikskärl och tillverka nya kärl av materialet. Om vi skulle lyckas tillverka kärlen av helt återvunnet material, skulle det motsvara en utsläppsminskning på 40 ton koldioxidekvivalenter, vid tillverkning av 1 500 kärl.

Omvärldsbevakning
Battery Swapping

Tekniken gällande Battery Swapping bubblar mer och mer upp på ytan som en möjliggörare för omställning till klimatneutrala transporter. Fördelarna med tekniken är många. Laddeffekter kan minskas vilket avlastar kraftnätet. Batteribytet tar ca 5 minuter och sen kan man fortsätta köra. Tekniken kan fungera som ett energilager som kan nyttjas vid effekttoppar. Fordonsköpare kan anpassa batterikapacitet utifrån uppdrag etc. Diskussioner förs i nätverket ÖTKS (Östergötland Transporterar KlimatSmart) för att se om vi kan få till ett pilotprojekt. 30-40 procent av sålda lastbilar i Kina använder sig av denna teknik. Frågan är nog inte om tekniken kommer till Sverige utan snarare när. För att skaffa oss mer kunskap kring detta har vi deltagit i en studieresa till Kina där tekniken presenterades.

Framtidsspaning

För att förbereda oss och våra leverantörer för framtiden och våra ambitioner att vara klimatneutrala till 2030, kommer Returpack i februari 2024 hålla i en konferens med syftet att tillsammans anta utmaningen att ställa om till en elektrifierad fordonspark. På konferensens agenda står bland annat erfarenheter från våra leverantörers omställningsarbete, uppkopplade fordon för beslutstöd, fordonsutbud/batterikapacitet, planering av laddning/laddpark och behov av kapacitet i elnät.
– Vi har stor tilltro till att vi tillsammans med våra leverantörer och andra intressenter har tillräcklig kunskap och vilja att skynda på omställningen mot ett emissonsfritt pantsystem, säger Marie Skoog, logistikchef vid Returpack.