Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vissa känner oss som Returpack, andra som Pantamera. Och alla har lika rätt. Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB. Vi är ett privatägt företag, där våra ägare är branschorganisationerna Sveriges Bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna. Vi är en producentansvarsorganisation enligt förordningen SFS 2022:1274 som också styr vår verksamhet. Naturvårdsverket är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Sök bland alla anslutna producenter:

NamnOrg.nr/VAT
Inga resultat

Vi driver idag det enda godkända retursystemet för dryckesförpackningar med pant. Sedan starten 1984 har vi tillsammans med andra aktörer i värdekedjan ständigt utvecklat pantsystemet. Vi har med hjälp av livscykelanalyser verifierat pantsystemets positiva bidrag till miljön och ser stora möjligheter att fortsätta utveckla pantsystemet till att bli än mer hållbart. Förutom att pantsystemet bidrar till en minskad nedskräpning av burkar och flaskor så är Returpack instiftare av Håll Sverige Rent och Städa Sverige.

Vi ansvarar för att samla in alla pantförpackningar från insamlingspunkter så som livsmedelsbutiker, restaurangen mm och transportera dem till vår sorteringsanläggning i Norrköping. Vi upphandlar transportörer för att hantera insamling och transport av burkar och flaskor. I vår anläggning sorteras materialet, balas och säljs vidare för framställning av råvara till nya burkar och flaskor. Vi ställer krav på förpackningarnas design, både i form och material för att kunna materialåtervinnas på bästa sätt. Vi har en egen återvinningsanläggning för kork där materialet mals ner och tvättas innan det kan fortsätta till ny plastproduktion.

Det nationella återvinningsmålet för flaskor och burkar är 90% och vi närmar oss. För att fortsätta öka insamlingen arbetar vi dels med att öka tillgänglighet och enkelhet i pantsystemet, dels med att påverka attityder och beteenden. Det handlar bland annat om att informera och inspirera och utforma kampanjer riktade mot olika målgrupper och kanaler.

För att bekosta insamlingen tar Returpack ut en förpackningsavgift från producenterna per förpackning.

Vår vision:

Vi bidrar till ett mer hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem, där vi samlar in alla sålda pantförpackningar och materialåtervinner dem till nya pantbara dryckesförpackningar.

Vår affärsidé:

Vi erbjuder ett retursystem med pant för materialåtervinning av dryckesförpackningar av plast och metall i Sverige, ett system som är ett världsledande förpackningskretslopp, med hög attraktivitet i både konsument- och intressentled.