Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Vår verksamhet

Vår verksamhet

Vissa känner oss som Returpack, andra som Pantamera. Och alla har lika rätt. Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB. Vi är ett privatägt företag, där våra ägare är branschorganisationerna Sveriges Bryggerier, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelshandlarna. Vår verksamhet styrs och regleras av förordningen om retursystem för plastflaskor och metallburkar; SFS 2005:220, där Jordbruksverket är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Vi driver idag det enda godkända retursystemet för dryckesförpackningar med pant. Sedan starten 1984 har vi tillsammans med andra aktörer i värdekedjan ständigt utvecklat pantsystemet. Vi ser stora möjligheter att fortsätta utveckla pantsystemet till att bli än mer hållbart och vi har också med hjälp av livscykelanalyser verifierat pantsystemets positiva bidrag till miljön.

Vi ställer krav på förpackningarnas design, både i form och material för att kunna materialåtervinnas på bästa sätt. De samlas in, sorteras i materialflöden och säljs vidare för framställning av råvara till nya burkar och flaskor.

Vi har öppnat upp pantsystemet för frivillig anslutning av förpackningar för saft och förpackningar innehållande juice. Frivillig anslutning innebär att förpackningar som inte omfattas av förordningen om retursystem kan anslutas till pantsystemet.

Vår vision:

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem, där vi samlar in alla sålda pantförpackningar.

Vår affärsidé:

Vi driver ett retursystem med pant för återvinning av dryckesförpackningar av plast och metall i Sverige.