Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Hämtning av pant

När du har registrerat dig som kund hos oss och vi har godkänt din ansökan skickar vi ut etiketter till dig. Etiketterna är märkta med ert kundnummer och ska fästas på samtliga säckar som ni skickar in till oss, så att vi kan registrera panten till er verksamhet. När etiketterna börjar ta slut så känner vårt system av det, och beställer automatiskt nya etiketter. För att systemet ska fungera är det viktigt att du enbart sätter en etikett per säckförslutare, som du försluter säcken med.

Säckar och säckförslutare köper ni via er dryckesleverantör eller grossist, vilka också är de som hämtar säckarna när ni fyllt dem med pant. Dryckesleverantören eller grossisten kör panten till ett mellanlager där vi hämtar den med våra fjärrbilar och kör den till vår anläggning i Norrköping.

Kvalitet

Det får inte förekomma skräp, matrester eller glas i säckarna eftersom det förstör vår utrustning och skapar olägenheter för vår personal. Följden blir att ingen ersättning betalas ut för de säckarna. Varje burk och flaskas EAN-kod scannas för utbetalning. Fukt och skräp i säckarna försvårar avläsningen och ni riskerar att få för lite betalt. Vi rekommenderar att man separerar burkar och PET-flaskor då drickarester från burkarna kan skada PET-flaskornas etiketter.