Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2023:Återvunna korkar blir till nya korkar

Sedan juni 2017 har vi återvunnit korkar i egen regi och sen starten har vi haft ett framgångsrikt samarbete med Reelab. Tillsammans siktar vi nu på att sluta cirkeln genom att återvunna korkar blir till nya korkar.

Återvunna korkar blir till nya korkar

Återvunna korkar blir till nya korkar

Sedan juni 2017 har vi återvunnit korkar i egen regi och sen starten har vi haft ett framgångsrikt samarbete med Reelab. Tillsammans siktar vi nu på att sluta cirkeln genom att återvunna korkar blir till nya korkar.

Returpack och Reelab har samarbetat med korkåtervinningen ända sedan starten av korkanläggningen 2017. Hittills har korkar som återvunnits blivit till nya produkter som kabeltrummor, soptunnor och lastpallar. Under 2022 tecknade vi ett nytt avtal och startade i gång projektet kork-till-kork, där korkmaterialet som återvinns i stället blir till nya korkar. Returpack och Reelab har tillsammans arbetat fram en plan för genomförande som sträcker sig till år 2027.

– Vår ambition är alltid att sträva efter ett så cirkulärt flöde som möjligt och livscykelanalyser som vi har gjort visar att den slutna materialåtervinningen ger den största miljövinsten i pantsystemet. I projektet kork-till-kork har vi som mål att korkar som pantas tillsammans med PET-flaskorna blir till nya korkar, säger Sara Bergendorff, hållbarhets- och kvalitetschef på Returpack.

Under 2023 har 1 383 ton korkmaterial levererats från anläggningen i Norrköping till Reelab. Vi har dessutom gjort investeringar i korkprocessen för att reducera föroreningar från aluminium. Under 2024 kommer vi att göra ytterligare investeringar för att kunna återmata kork till processen efter driftstörningar och andra åtgärder för att ytterligare säkra en god produktkvalitet.

– Att lyckas med att återföra de återvunna korkarna till produktion av nya korkar ställer krav på oss att leverera material av hög kvalitet i tillräckliga volymer. Vi ligger redan långt fram när det gäller återvinning i Sverige och retursystemet med pant, men det känns bra att vi nu siktar ännu högre. Det kommer även att främja utvecklingen inom materialåtervinning i övriga Europa, säger Sara Bergendorff.

Nya krav på kvarsittande korkar

Samtidigt som uppstarten av projektet kork-till-kork sker förberedelser för att säkerställa att Returpacks återvinningsprocess fungerar som den ska även efter att det nya EU-direktivet för engångsplast träder i kraft i juli 2024. Direktivet innebär att endast flaskor med fastsittande kork kommer att vara tillåtna på dryckesbehållare upp till 3 liter. Redan idag har 9 av 10 flaskor korken fastskruvad när den pantas och förhoppningen är att de nya kraven ska resultera i att 10 av 10 korkar sitter kvar på flaskan när den pantas. För Returpack har det varit viktigt att föra en dialog med dryckesflaskproducenter gällande design av dryckesflaskor. Flera protyper av flaskdesign har testats för att säkerställa att kork och flaska kan läsas av som de ska i pantautomaten.