Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhet

Hållbarhet enligt Pantamera

Returpacks hållbarhetsarbete grundar sig på vår vision om att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem, där vi samlar in alla sålda pantförpackningar. Fem fokusområden ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete; återvinning, klimat & miljö, affärsrelationer, medarbetare och samhälle. Varje år sammanställer vi vårt arbete i en hållbarhetsredovisning.

Hållbar materialåtervinning – i alla led

Vår stora utmaning, och målet med hela pantsystemet är att få svenska folket att panta mera. Siktet är inställt på 90 procent. Och svenskarna är duktiga på att panta. Över 87 procent av pantförpackningarna som säljs pantas. Vår strävan är att tillvarata de burkar och flaskor vi samlar in på ett så resurseffektivt och hållbart sätt som möjligt och vi har idag utvecklat ett effektivt retursystem som leder till hög materialåtervinning.

Hållbara och kostnadseffektiva leverantörskedjor

Returpack är beroende av en rad olika leverantörer för att få pantsystemet att fungera. Leverantörerna är på så sätt en förlängning av vår egen verksamhet, vilket innebär att hållbara och kostnadseffektiva leverantörskedjor är en förutsättning för att vi gemensamt ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Returpacks uppförandekod för leverantörer förmedlar de krav vi ställer på oss själva, våra leverantörer och deras underleverantörer avseende arbete och mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljö och affärsetik.

Systematiskt miljöarbete

Miljöarbetet bedrivs systematiskt med stöd av det certifierade miljöledningssystemet som utgår från kraven i ISO 14001. Ett av ledorden är ständig förbättring, vilket innebär att vi utvärderar och förbättrar våra arbetssätt och metoder kontinuerligt. Läs mer i vår policy för hållbar utveckling.

Fossilfria transporter till 2025

Vi är ett av de företag som har antagit Fossilfritt Sveriges Transportutmaning. Målet för utmaningen är att senast 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Vi vill driva detta arbete fortare än så varför vi har deklarerat att vi ska klara utmaningen redan till 2025.

Noll klimatutsläpp till 2030

Nu har vi även antagit utmaningen att reducera våra klimatutsläpp till noll till år 2030. Detta gäller för samtliga tre scope (Scope 1, Scope 2 och Scope 3) enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). De tunga områdena att arbeta med är vår energianvändning och våra transporter. Läs mer om våra utmaningar hos Fossilfritt Sverige.

Artiklar från vår senaste hållbarhetsredovisning:

Vill du läsa våra tidigare hållbarhetsredovisningar?
Du hittar dem här: