Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Anslut er till pantsystemet

Du kan snabbt och enkelt skicka en ansökan om anslutning på datorn eller via mobilen. Välkommen till pantsystemet!

Anslut er till pantsystemet

Anslut er till pantsystemet

Om du producerar eller importerar drycker i förpackningar av plast och metall måste dessa ingå i ett godkänt retursystem för att få lov att säljas i Sverige, Returpacks pantsystem är ett sådant. Undantagna är drycker som innehåller mer än hälften av mejeriprodukter. Saftprodukter och juiceprodukter i plast- och metallförpackningar kommer fr.o.m. januari 2023 övergå till förordningsstyrda anslutningsavtal och därmed måste även de produkterna ingå i ett godkänt pantsystem. Läs mer om det här.

Mejeriprodukter på burk kan anslutas frivilligt till pantsystemet.

Om du vill ansluta din verksamhet till pantsystemet är det bra att känna till:

  • att du behöver teckna ett avtal med Returpack
  • att det för svenska bolag krävs F-skatt och momsregistrering och för utländska bolag VAT-nummer
  • att Returpack gör en kreditbedömning av ditt bolag och beräknar eventuell säkerhet. Säkerheten behålls av Returpack under avtalstiden och återbetalas när avtalet sägs upp och dina produkter slutar ge pant.
  • att även mejeriprodukter på burk som inte är tvingade att ingå i ett godkänt retursystem kan anslutas frivilligt. Avtalsprocessen och villkoren är densamma.
  • att du betalar en separat tillsynsavgift till Naturvårdsverket.

Avtalsvillkor

Här kan du ladda ner våra avtalsvillkor, bilagorna till avtalet.

Bilaga 1 - Allmänna villkor 2024

Bilaga 1 - Allmänna villkor för frivillig anslutning 2024

Bilaga 2 - Teknisk specifikation och märkningsmanual

Bilaga 3 - Pant och avgifter 2023

Bilaga 3 - Pant och avgifter 2024-09-01

 

Vad kostar det för mig som producent eller importör att ansluta mig till pantsystemet?
Förpackningsavgift

För plastflaskor och stålburkar betalar producenten eller importören en avgift för varje förpackning som säljs till Returpack. Avgiften bekostar administration, insamling och sortering av förpackningarna. För plastflaskor beror avgiften på förpackningens storlek och färg. Du betalar lägre avgift för en klar, transparent flaska än en färgad flaska. Det beror på att en klar flaska kan återanvändas och bli till en ny flaska. Det färgade plastmaterialet återanvänds också till nya produkter men kan inte bli livsmedelsförpackningar. Samma avgifter per ansluten förpackning gäller för frivilligt anslutna produkter.

För aluminiumburkar är förpackningsavgiften för närvarande 0kr.

Tillsynsavgift

I samband med anslutning till pantsystemet och därefter årligen betalar du en tillsynsavgift till naturvårdsverket enligt förordning 2022:1274. Naturvårdsverket besöker butiker och grossister och ser till att alla förpackningar som enligt förordningen ska vara anslutna till pantsystemet är det och att pantsymbolen är synlig på burken eller flaskan. Säljs någon dryck utan pant riskerar butiken att få betala en avgift. Läs mer om vilka villkor som gäller för anslutning till pantsystemet.

Tillsynsavgiften baseras på föregående års försäljningsvolymer och är uppbyggd enligt följande:
1. 2 000 kronor för 0–100 000 Förpackningar.
2. 10 000 kronor för 100 001–1 000 000 Förpackningar.
3. 30 000 kronor för 1 000 001–10 000 000 Förpackningar.
4. 40 000 kronor för fler än 10 000 000 Förpackningar

Frivilligt anslutna betalar 1250kr/år för tillsyn oavsett försäljningsvolym.

Panten är ingen avgift

Panten är ingen avgift utan snurrar runt mellan producent, Returpack, butik och konsument. I butiken redovisas panten separat på prislappen och bakas inte in i försäljningspriset. Läs mer om pant och avgifter.

Vilka krav ställer pantsystemet på en metallburk för att den ska kunna anslutas?

Burken bedöms för att säkerställa att den kommer att fungera optimalt genom hela återvinningsprocessen. Här ser du de krav som ställs till exempel på material, pantmärke och streckkod. Alla krav finns samlade i vår tekniska specifikation.burk_SVE-100.jpg

Vilka regler gäller för en PET-flaska som ska anslutas till pantsystemet?

Flaskan bedöms för att säkerställa att den kommer att fungera optimalt genom hela återvinningsprocessen. Här ser du de krav som ställs till exempel på etiketter, lim, material mm. Alla krav finns samlade i vår tekniska specifikation.

flaska_SVE-100.jpg

Måste alla dryckesprodukter anslutas till pantsystemet?

Enligt svensk lagstiftning måste alla dryckesförpackningar i plast och metall ingå i ett godkänt retursystem för att få lov att säljas i Sverige. Returpacks pantsystem är ett sådant. Till och med december 2022 kan saft- och juiceprodukter anslutas frivilligt till pantsystemet, därefter omfattas de av förordningen. Vissa mejeribaserade produkter - på metallburk - kan numera anslutas frivilligt till pantsystemet.

Från och med januari 2023 ska saft- och juiceprodukter, oavsett koncentrat av innehåll, ingå i pantsystemet enligt förordningen. Läs mer om övergången från frivillig till förordningsstyrd anslutning.

Mejeri

Mejeridrycker, drycker som innehåller mer än 50 procent mejeriinnehåll, är idag undantagna från förordningsstyrd anslutning till pantsystemet, men nu öppnar Returpack upp för att frivilligt ansluta de mejeridrycker som säljs på burk.

Kontakta Returpack om du är osäker på om din produkt kan ingå!

Vad gäller för produkter som kan anslutas frivilligt?

För mejeriprodukter på burk, som inte är tvingade att ingå i ett godkänt retursystem, kan producenten välja att ansluta sig frivilligt till Returpack och pantsystemet. Avtalsprocessen och villkoren är desamma.

Läs igenom de allmänna villkor som gäller för frivillig anslutning till pantsystemet. Mer information om vilka krav som ställs på produkterna finns i vår tekniska specifikation.

 

Vad gäller kring moms på pant?

Ute i handeln, där panten faktureras tillsammans med förpackningens innehåll, har panten samma momssats som drycken. Det vill säga; livsmedel som läsk och vatten har 12 % i moms och då har även panten 12% moms (nettopant 0,89 kr + 12% moms = 1kr). Starköl har 25% moms och då har även panten på starköl 25% moms (nettopant 0,80 kr + 25 % = 1 kr).

När Returpack, som ansvarig för pantsystemet, fakturerar eller betalar ut pantpengarna till handeln hanteras panten separat från produkten och då ses panten istället som en tjänst. Så, när Returpack fakturerar producenterna och importörerna för pant, eller betalar ut den till butikerna momsbeläggs panten med 25%.

Företag varken vinner eller förlorar på olika momssatser. Det är inte procentsatsen som är viktig utan relationen mellan hur mycket man får in i moms när man fakturerar och hur mycket man betalar i moms till sina leverantörer. När man fakturerar moms uppstår en skuld till staten och när man betalar en faktura uppstår en fordran på staten. De här posterna kommer att ta ut varandra. Har man netto betalat mer i moms, får man tillbaka överskottet och har man tagit emot mer moms än man betalat, får man betala mellanskillnaden i efterhand. Momsen har alltså ingen direkt effekt på ett företags resultat.

Läs mer om pant och avgifter.

Vad ska jag rapportera till Returpack?

Senast den 7:e varje månad ska du rapportera in hur många produkter per streckkod som du sålt under föregående månad. Försäljningsrapporteringen gör du på Mina Sidor.