Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Från 2023 måste juice- och saftprodukter ingå i pantsystemet.
Anslut er till pantsystemet

Du kan snabbt och enkelt skicka en ansökan om anslutning på datorn eller via mobilen. Välkommen till pantsystemet!

Anslut er till pantsystemet

Anslut er till pantsystemet

Om du producerar eller importerar drycker i förpackningar av plast och metall måste dessa ingå i ett godkänt retursystem för att få lov att säljas i Sverige, Returpacks pantsystem är ett sådant. Undantagna är drycker som innehåller mer än hälften av mejeriprodukter. Saftprodukter och juiceprodukter i plast- och metallförpackningar kommer fr.o.m. januari 2023 övergå till förordningsstyrda anslutningsavtal och därmed måste även de produkterna ingå i ett godkänt pantsystem. Läs mer om det här.

Mejeriprodukter på burk kan anslutas frivilligt till pantsystemet.

Om du vill ansluta din verksamhet till pantsystemet är det bra att känna till:

  • att du behöver teckna ett avtal med Returpack
  • att det för svenska bolag krävs F-skatt och momsregistrering och för utländska bolag VAT-nummer
  • att Returpack gör en kreditbedömning av ditt bolag och beräknar eventuell säkerhet. Säkerheten behålls av Returpack under avtalstiden och återbetalas när avtalet sägs upp och dina produkter slutar ge pant.
  • att du betalar en årlig anslutningsavgift på 10.000 kr. Avgiften går oavkortad till Jordbruksverket.
  • att saft och juiceprodukter ska ingå i ett godkänt pantsystem fr.o.m. januari 2023. Till dess ansluts de med frivilligt avtal.
  • att även mejeriprodukter på burk som inte är tvingade att ingå i ett godkänt retursystem kan anslutas frivilligt. Avtalsprocessen och villkoren är densamma, förutom att det inte utgår någon årlig anslutningsavgift på 10 000kr för frivilliga produkter.

Avtalsvillkor

Här kan du ladda ner våra avtalsvillkor, bilagorna till avtalet.

Bilaga 1 - Allmänna villkor

Bilaga 1 - Allmänna villkor för frivillig anslutning

Bilaga 2 - Teknisk specifikation och märkningsmanual

Bilaga 3 - Pant och avgifter

Från 2023 ersätts befintliga Bilaga 1 och Bilaga 3 av bilagorna nedan:

Bilaga 1 - Allmänna villkor 2023

Bilaga 1 - Allmänna villkor för frivillig anslutning 2023

Bilaga 3 - Pant och avgifter 2023

 

Vad kostar det för mig som producent eller importör att ansluta mig till pantsystemet?
Anslutningsavgift

Det kostar 10.000 kr för varje kalenderår att vara ansluten till pantsystemet. Pengarna går oavkortat till Jordbruksverket som använder dem till att bekosta sin tillsynsverksamhet. Jordbruksverket besöker butiker och grossister och ser till att alla förpackningar som enligt förordningen ska vara anslutna till pantsystemet är det och att pantsymbolen är synlig på burken eller flaskan. Säljs någon dryck utan pant riskerar butiken att få betala en avgift. Läs mer om vilka villkor som gäller för anslutning till pantsystemet.

Det utgår ingen årlig anslutningsavgift för frivilligt anslutna produkter. Läs mer om vilka villkor som gäller vid frivillig anslutning till pantsystemet.

Administrativ avgift och sorteringsavgift

För plastflaskor och stålburkar betalar producenten eller importören en avgift för varje förpackning som säljs till Returpack. Avgiften bekostar administration, insamling och sortering av förpackningarna. För plastflaskor beror avgiften på förpackningens storlek och färg. Du betalar lägre avgift för en klar, transparent flaska än en färgad flaska. Det beror på att en klar flaska kan återanvändas och bli till en ny flaska. Det färgade plastmaterialet återanvänds också till nya produkter men kan inte bli livsmedelsförpackningar. Samma avgifter per ansluten förpackning gäller för frivilligt anslutna produkter.

För aluminiumburkar finns det inga administrativa eller sorteringsavgifter. 

Panten är ingen avgift

Panten är ingen avgift utan snurrar runt mellan producent, Returpack, butik och konsument. I butiken redovisas panten separat på prislappen och bakas inte in i försäljningspriset.

Läs mer om pant och avgifter.

Vilka krav ställer pantsystemet på en metallburk för att den ska kunna anslutas?

Burken bedöms för att säkerställa att den kommer att fungera optimalt genom hela återvinningsprocessen. Här ser du de krav som ställs till exempel på material, pantmärke och streckkod. Alla krav finns samlade i vår tekniska specifikation.burk_SVE-100.jpg

Vilka regler gäller för en PET-flaska som ska anslutas till pantsystemet?

Flaskan bedöms för att säkerställa att den kommer att fungera optimalt genom hela återvinningsprocessen. Här ser du de krav som ställs till exempel på etiketter, lim, material mm. Alla krav finns samlade i vår tekniska specifikation.

flaska_SVE-100.jpg

Måste alla dryckesprodukter anslutas till pantsystemet?

Enligt svensk lagstiftning måste alla dryckesförpackningar i plast och metall ingå i ett godkänt retursystem för att få lov att säljas i Sverige. Returpacks pantsystem är ett sådant. Till och med december 2022 kan saft- och juiceprodukter anslutas frivilligt till pantsystemet, därefter omfattas de av förordningen. Vissa mejeribaserade produkter - på metallburk - kan numera anslutas frivilligt till pantsystemet.

Saft

Saft definieras som ett flytande koncentrat, vanligtvis av bär eller frukt. Koncentratet blandas av konsumenten med vatten till en färdig dryck. Saftprodukterna ska säljas i en förpackning som fungerar väl i pantsystemet.

Juice

Den frivilliga anslutningen rör juicer som innehåller mer än 50% frukt, bär eller grönsaker. Juice som innehåller mindre än 50% frukt, bär eller grönsaker omfattas av pantlagsstiftningen och är tvingade att ingå i ett retursystem.

De juicer som kan anslutas ska huvudsakligen bestå av frukt, bär eller grönsaker. Låg halt av mejeriinnehåll får förekomma men inga andra animaliska livsmedel. Drycken ska vara lättflytande med tunn konsistens och utan fasta bitar. Produkten ska säljas som en konsumtionsfärdig dryck och förpackningen ska fungera väl i pantsystemet.

Från och med januari 2023 ska saft- och juiceprodukter, oavsett koncentrat av innehåll, ingå i pantsystemet enligt förordningen. Läs mer om övergången från frivillig till förordningsstyrd anslutning.

Mejeri

Mejeridrycker, drycker som innehåller mer än 50 procent mejeriinnehåll, är idag undantagna från förordningsstyrd anslutning till pantsystemet, men nu öppnar Returpack upp för att frivilligt ansluta de mejeridrycker som säljs på burk.

Kontakta Returpack om du är osäker på om din produkt kan ingå!

Vad gäller för produkter som kan anslutas frivilligt?

Från och med januari 2023 ska saft- och juiceprodukter, oavsett koncentrat av innehåll, ingå i pantsystemet enligt förordningen. Läs mer om övergången från frivillig till förordningsstyrd anslutning. Fram till och med december 2022 gäller frivillig anslutning för sat- och juiceprodukter.

För mejeriprodukter på burk, som inte är tvingade att ingå i ett godkänt retursystem, kan producenten välja att ansluta sig frivilligt till Returpack och pantsystemet. Avtalsprocessen och villkoren är desamma, förutom att det inte utgår någon årlig anslutningsavgift på 10 000kr för frivilliga produkter.

Läs igenom de allmänna villkor som gäller för frivillig anslutning till pantsystemet. Mer information om vilka krav som ställs på produkterna finns i vår tekniska specifikation.

 

Vad gäller kring moms på pant?

Ute i handeln, där panten faktureras tillsammans med förpackningens innehåll, har panten samma momssats som drycken. Det vill säga; livsmedel som läsk och vatten har 12 % i moms och då har även panten 12% moms (nettopant 0,89 kr + 12% moms = 1kr). Starköl har 25% moms och då har även panten på starköl 25% moms (nettopant 0,80 kr + 25 % = 1 kr).

När Returpack, som ansvarig för pantsystemet, fakturerar eller betalar ut pantpengarna till handeln hanteras panten separat från produkten och då ses panten istället som en tjänst. Så, när Returpack fakturerar producenterna och importörerna för pant, eller betalar ut den till butikerna momsbeläggs panten med 25%.

Företag varken vinner eller förlorar på olika momssatser. Det är inte procentsatsen som är viktig utan relationen mellan hur mycket man får in i moms när man fakturerar och hur mycket man betalar i moms till sina leverantörer. När man fakturerar moms uppstår en skuld till staten och när man betalar en faktura uppstår en fordran på staten. De här posterna kommer att ta ut varandra. Har man netto betalat mer i moms, får man tillbaka överskottet och har man tagit emot mer moms än man betalat, får man betala mellanskillnaden i efterhand. Momsen har alltså ingen direkt effekt på ett företags resultat.

Läs mer om pant och avgifter.

Vad ska jag rapportera till Returpack?

Senast den 7:e varje månad ska du rapportera in hur många produkter per streckkod som du sålt under föregående månad. Försäljningsrapporteringen gör du på Mina Sidor.