Pantamera vs Returpack

Vissa känner oss som Returpack, andra som Pantamera. Och alla har lika rätt. Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Pantamera används av Returpack för att kommunicera med konsumenter både i reklamkampanjer och i övriga aktiviteter som Returpack driver för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor i det svenska pantsystemet.

Pantamera startade som reklamkoncept

Pantamera lanserades första gången 2004 och var från början tänkt som en fristående reklamkampanj där tre musikfilmer togs fram och visades som reklamfilm på tv. Från 2009 fortsatte Pantamera leva vidare och omarbetades från en kampanj till ett varumärke som inte längre bara figurerade i reklamkampanjer utan i all kommunikation som vi riktar till konsumenter.

Läs mer om våra Pantamera-kampanjer

Returpack i alla våra avtal

I våra avtal och i vår kommunikation med samarbetsparter och andra vi har affärsavtal med heter vi Returpack. Returpack är samlingsnamnet för de båda bolagen Returpack-Burk Svenska AB och Returpack-Pet Svenska AB.

Tillbaka