Historia

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem. Sverige har länge varit ett föregångsland för återvinning. Redan 1984 startade AB Svenska Returpack pantsystemet för aluminiumburkar. Tio år senare startade insamlingen av PET-flaskor. År 2006 infördes en lag som säger att förpackningar med konsumtionsfärdig dryck måste ingå i ett pantsystem. Under 2015 öppnade vi upp för frivillig anslutning av saftflaskor. Idag tar vår fabrik i Norrköping emot omkring 2 miljarder burkar och PET-flaskor varje år.

1984 startade AB Svenska Returpack pantsystemet för aluminiumburkar.

1994 grundades systerbolaget Returpack-PET och insamling av PET-flaskor startade. De båda bolagen verkar under det gemensamma namnet och varumärket Returpack.

2003 fabriken i Norrköping byggdes och togs i bruk.

2006 lag om att förpackningar med konsumtionsfärdig dryck måste ingå i ett pantsystem.

2009 ny logistiklösning införs som effektiviserar insamlingen avsevärt

2010 fokus på ökad tillgänglighet med ett flertal nya koncept och samarbeten

2015 det blir möjligt att frivilligt ansluta saftprodukter till pantsystemet. Vi inför en ny logistiklösning och vår anläggning anpassas med nya flöden.

2016 våra insamlingsbilar rullar på det miljömärkta drivmedlet HVO. På så sätt minskar vi våra utsläpp av CO2 betydligt.

2017 vi installerar vår 25:e storpantarautomat Pantamera Express. Pantamera Express-automaterna är särskilt framtagna för den som snabbt och enkelt vill panta mycket på en gång.

2018 det blir möjligt att frivilligt ansluta juiceprodukter till pantsystemet.

Tillbaka