Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2021:Svenskarna och pantsystemet

- Vi vet att förändring alltid riskerar att uppfattas som försvårande, men våra svenska pantare visar att de var redo för nya sätt att få sin pant utbetald, säger Rickard Andersson, strategisk marknadsförare och ansvarig för SIFO-undersökningen.

Svenskarna och pantsystemet

Svenskarna och pantsystemet

Allt fler svenskar anser att de gör en insats för miljön när de pantar. Förtroendet för pantsystemet är fortsatt högt, 81 procent av svenskarna säger att de har stort eller mycket stort förtroende för pantsystemet. Det visar den SIFO-undersökning som Returpack lät genomföra under 2021.

Närmare 7 av 10 svenskar anser att pantautomaterna fungerar bra, en siffra som är extra glädjande då Returpack under 2021 bland annat utvecklat nya digitala utbetalningslösningar på storpantarautomaterna Pantamera Express.

- Vi vet att förändring alltid riskerar att uppfattas som försvårande, men våra svenska pantare visar att de var redo för nya sätt att få sin pant utbetald, säger Rickard Andersson, strategisk marknadsförare och ansvarig för SIFO-undersökningen.

Klimat- och miljöfrågor ligger högt på agendan hos många. Den senaste SIFO-undersökningen bekräftar den bilden. Närmare 8 av 10 svenskar känner att de- gör en insats för miljön när de pantar sina burkar och flaskor. Det absolut viktigaste skälet till att panta är även det miljöorienterat – nämligen vetskapen om att burkarna och flaskorna återvinns.

Unga män och kvinnor är den grupp som sticker ut lite i undersökningen. De uppger sig panta något mindre än befolkningen som helhet, samtidigt som de har en högre konsumtion av dryck på burk och flaska. Bland gruppen unga kvinnor sjunker förtroendet för pantsystemet mest, från 87 till 82 procent, just unga kvinnor har tidigare haft det högsta förtroendet för pantsystemet.