Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2021:Fler produkter ansluts till pantsystemet

Alla större aktörer inom saftsegmentet, liksom ett stort antal juiceproducenter har valt att ansluta sina produkter och pantningen av dessa produkter ökar för varje månad. Och nu har alltså turen kommit till mejeridrycker på metallförpackning.

Fler produkter ansluts till pantsystemet

Fler produkter ansluts till pantsystemet

Producenterna och importörerna som är anslutna till vårt svenska pantsystem ser till att deras förpackningar uppfyller en rad krav för att återvinningen ska bli optimal. För det första måste burkarna och flaskorna passa storleksmässigt i pantautomaterna samtidigt som streckkoderna ska vara lätta att avläsa för maskinerna. När de väl samlats in och transporterats till Returpacks anläggning ska de kunna sorteras i rena fraktioner för att kunna materialåtervinnas fullt ut.

Den 1 september öppnades pantsystemet för frivillig anslutning av mejeridrycker i metallburk. Det innebär att producenter och importörer av dessa produkter kan välja att ansluta sig till pantsystemet och att dessa burkar kommer kunna pantas och återvinnas till nya burkar.

Stark utveckling för tidigare frivilligt anslutna produkter

Sedan 2015 är det möjligt att frivilligt ansluta saftprodukter till pantsystemet och sedan 2018 gäller detsamma för juiceprodukter med mer än 50 procents frukt-, bär- eller grönsaksinnehåll. Alla större aktörer inom saftsegmentet, liksom ett stort antal juiceproducenter har valt att ansluta sina produkter och pantningen av dessa produkter ökar för varje månad. Och nu har alltså turen kommit till mejeridrycker på metallförpackning.

image982vl.png