Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2021:Transporteffektivitet för minskat klimatavtryck

- Att vi ska lyckas med vårt mål Fossilfria transporter till 2025 är inget vi tvivlar på, årets utfall ligger nära 99%. Nu har vi siktet inställt på att bli klimatneutrala, menar Marie Skoog, logistikchef vid Returpack/Pantamera.

Transporteffektivitet för minskat klimatavtryck

Transporteffektivitet för minskat klimatavtryck

Den mest hållbara transportkilometern är den som aldrig behöver köras - det är något som Returpack gärna skriver under på. För att hitta de "onödiga" kilometerna utvecklas och används till exempel ruttoptimeringsprogram, nivåmätare och analys av pantdata genom AI.

Projekt för hållbarare transporter

Under 2021 avslutades ett projekt kring utvecklad kommunikation med butikernas pantautomater, där resultatet är att data från automaterna läses av tätare och på så sätt skapar förutsättningar för bättre planering, uppföljning och estimering/prognostisering av rutter. Det ger också bättre grund för framtida behovsstyrd upphämtning i butik, information om vilka pantmaskiner som tillkommit, avvecklats eller råkat ut för driftsavbrott.

Ett projekt som startats under 2021 är test av Nivåmätare. Nivåmätare har installerats på våra pantbehållare vid turistanläggningar. Projektet kommer göra en utvärdering av nivåmätare och dess nytta gällande besparing på miljö och kostnad.

Återbruk Pantamera Express är ett projekt som startade under 2021. I projektet ser vi över möjligheterna att återbruka våra storpantarautomater Pantamera Express. Projektet ska ge svar på om det finns ytterligare livslängd och användningsområden av vår storpantarlösning, samt se över komprimering närmare kund i det manuella flödet för att minska antal körda kilometer både i insamlingsflödet och för våra fjärrtransporter till Norrköping.

- Att vi ska lyckas med vårt mål Fossilfria transporter till 2025 är inget vi tvivlar på, årets utfall ligger nära 99%. Nu har vi siktet inställt på att bli klimatneutrala. För att Returpack ska lyckas med detta krävs att man inom transportsektorn ökar takten, att nya fordon utvecklas, att funktionell elkraftinfrastruktur skapas och en investeringsvilja från alla aktörer, menar Marie Skoog, logistikchef vid Returpack/Pantamera.

Utveckla logistikområdet

Returpack vill ligga i framkant och tillsammans med andra delta och bidra till utvecklingen bland annat inom logistikområdet. Ett bidrag till utvecklingen är de externa kunskapsnätverk och projekt som vi deltar i. Det senaste i raden är att Returpack signerat en avsiktsförklaring att delta i ett pilotprojekt som ska utvärdera den konceptuella lösningen Battery swapping, för elektrifiering av tunga lastbilar. Battery swapping är en teknik där man helt enkelt byter till ett fulladdat batteri på lika lång tid som en konventionell tankning. Batterierna laddas kontrollerat i en automatiserad swapping-station och fordonet slipper stillestånd. Detta system ger även fördelar som billigare infrastruktur, effektivare nyttjande av fordon, långsammare laddning som kan verka för att balansera elnätet samt mindre yta för stillastående fordon under laddning.

Lärdomar och erfarenheter

- Sedan vi startade resan mot fossilfria transporter har utvecklingen av teknik och drivmedel accelererat. Men det som har utvecklats mest är kunskapen och mognaden hos våra leverantörer och oss själva. Vi har tillsammans med våra leverantörer sökt och delat kunskap och det är med den styrkan i ryggen som jag ser positivt på att Returpack kommer lyckas med sina mål gällande hållbara transporter, avslutar Marie Skoog.

Fakta transportflöden

Vårt största insamlingsflöde utgörs av lösviktsinsamlingen. Där hämtar vi förpackningar i butik och Pantamera Express med komprimerande 2-facksfordon, kör till mellanlager, lastar om till volymbilar och kör till vår anläggning. Inom anläggningen kör vi med truckar och mindre budbilar. Utfrakten av PET-material sker med truck till vår grannanläggning, där Veolia PET bedriver sin verksamhet att återvinna PET-materialet. Utfrakten av aluminium sker till allra största del med järnväg och en mindre del med lastbil. Korkmaterialet samt eventuella restfraktioner transporteras med lastbil.