Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2021:En moderniserad arbetsplats

- Vi ville ha en arbetsplats som främjar hälsa och kreativitet. Men vi ville också säkerhetsställa att kontoret var så hållbart som möjligt, både när det kommer till våra medarbetares mående och de produkter som finns på kontoret, säger Ulrika Magnusson HR- och Hållbarhetschef.

En moderniserad arbetsplats

En moderniserad arbetsplats

I slutet av 2020 påbörjades ombyggnationen av Returpacks lokaler och ett år senare kan vi se det färdiga resultatet. Hållbarhet har varit i fokus under hela projektet som – förutom möbler, inredning och lokalytor – även handlat om hur företaget ska möta framtidens krav på nya arbetssätt och kreativa miljöer. Ulrika Magnusson är HR- och hållbarhetschef på företaget och ansvarig beställare för ombyggnationen.

- Det är i våra medarbetare som innovationskraften finns. För att utveckla pantsystemet, för att driva igenom våra hållbarhetsambitioner och för att skapa den företagskultur vi har, är våra medarbetare den viktigaste förutsättningen för hur vi lyckas. Att skapa en hållbar både fysisk och digital miljö som passar våra medarbetare har varit ledstjärnan i projektet.

Nya arbetssätt med uppdaterad teknik och systemstöd

Under ombyggnationen satsade Returpack också på ny teknik med mottot ”det ska vara lätt att göra rätt”. Konferensrummen har försetts med modern utrustning för att fullt ut stödja olika behov av mötesformer, såväl fysiska, digitala som hybrid. Flera olika systemstöd och digitala verktyg har uppdaterats och implementerats i syfte att förtydliga, kvalitetssäkra och utveckla bland annat intern kommunikation och interna processer.

Under året har Returpack lanserat sin nya samarbetsplattform som består av ett intranät integrerat med Microsoft Teams och ett nytt ledningssystem. Där kan medarbetarna ta del företagsinformation, dela med sig av nyheter och skapa engagemang genom kommentar och reaktioner samt följa företagets utveckling för att nå de övergripande målen. För att lyfta fram arbetet med ständiga förbättringar och locka fram idéer till nya innovationer har rapporteringen för avvikelser och förbättringsförslag fått en central plats på intranätet. All funktionalitet i samarbetsplattformen finns även tillgänglig i mobil app för att öka tillgängligheten på intern information.

Hållbara materialval – och återbruk

Tillsammans med företag som jobbat med återbruk har Returpack gjort undersökningar för att kunna utforma lokalerna på ett så hållbart sätt som möjligt när det kommer till byggmaterial och val av färg till exempel.

- Vi ville ha en arbetsplats som främjar hälsa och kreativitet. Men vi ville också säkerhetsställa att kontoret var så hållbart som möjligt, både när det kommer till våra medarbetares mående och de produkter som finns på kontoret. Vi har mixat både nytt och återvunnet, så vi har använt oss av en hel del återbruk, berättar Ulrika.

Nöjda medarbetare

Personalen på material- och produktkvalitet var de första som fick sina arbetsplatser ombyggda. Erik Wall arbetar som produktsamordnare och inköpsadministratör på Returpack och har till stor del varit på plats under ombyggnationen.

- Labbet där vi arbetar i idag var det första som färdigställdes i ombyggnationen och det är nog där jag ser den största skillnaden personligen. Innan hade vi mycket av vår testutrustning ute i fabriken. Idag har vi ett riktigt labb med all utrustning samlad och en arbetsplats som är perfekt för sitt syfte. I övrigt tycker jag att kontoret har fått en härlig modern känsla och planerats väl med gott om konferensrum och arbetsrum, berättar Erik.

Pero Cicak, som arbetar som produktionsledare vid Returpack, är också nöjd över ombyggnationen. Pero och hans gäng har varit på plats under hela ombyggnadsperioden och har kunnat följa projektet på nära håll. Också han är nöjd med resultatet.

- Det känns som att det är mycket ljusare i lokalerna nu. Vi har även fått fler konferensrum och matsalen är fantastisk, berättar Pero.