Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2021:Högre nivåer av återvunnet material i förpackningarna

Flaskor som materialåtervinns flera varv och består av en högre andel återvunnen plast – det är framtidens melodi. ”Konsumenterna driver på mot mer återvinningsbarhet och högre andel återvunnet innehåll”, säger Sara Bergendorff, chef för material- och produktkvalitet.

Högre nivåer av återvunnet material i förpackningarna

Högre nivåer av återvunnet material i förpackningarna

Flaskor som materialåtervinns flera varv och består av en högre andel återvunnen plast – det är framtidens melodi. ”Konsumenterna driver på mot mer återvinningsbarhet och högre andel återvunnet innehåll”, säger Sara Bergendorff, chef för material- och produktkvalitet.

Det svenska pantsystemet är unikt och cirkulärt: en burk blir en ny burk, en flaska kan bli en ny flaska. Det material som lämnar anläggningen på Händelö måste hålla så pass hög kvalitet att producenterna vill och kan använda det igen till nya förpackningar.

- För att lyckas skapa cirkulära materialflöden krävs att alla delar av värdekedjan är med och gör sin del, från förpackningsdesign och materialval, till insamling, sortering och materialåtervinning. Under de senaste åren har medvetenheten kring vikten av materialåtervinning ökat, särskilt märks det hos producenter och konsumenter, säger Sara Bergendorff.

Enligt EU:s engångsplastdirektiv ska alla PET-flaskor bestå av minst 25 procent återvunnen plast från och med 2025. Redan idag finns det producenter som går betydligt längre och sätter förpackningar på marknaden som består av upp till 100 procent återvunnen plast. Sara Bergendorff och hennes team tittar närmare på hur detta påverkar produktkvaliteten.

- Det är positivt att allt fler producenter inkluderar högre andelar återvunnet material i sina förpackningar. Vi följer noga hur materialkvaliteten i vårt flöde påverkas av att en större andel av plasten snurrar flera varv i systemet. Varje gång plast bearbetas i en återvinningsprocess förloras lite av materialegenskaperna och färgen på plasten tenderar att få en något mörkare och gulare ton. Hur stor påverkan återvinningsprocessen får på materialet avgörs av flaskornas ursprungsmaterial, tillsatser och olika föroreningar som kan komma från insamlingen.

Acceptans hos konsumenterna

Det kan vara så att framtidens PET-flaskor kommer att ha en något gråare eller gulare ton på grund av höga andelar återvunnet innehåll och att plasten har genomgått flera loopar i systemet. Frågan är då hur det kommer att tas emot av konsumenterna. Kan man acceptera en något mörkare ton, inte minst om man vet om att flaskan är mer miljövänlig?

- Jag tror absolut att konsumenterna driver på mot högre innehåll av återvunnet material. Det blir allt svårare att försvara marknadsföringssyftet om det inte går hand i hand med konsumenternas krav på hållbarhet, säger Sara Bergendorff.

Så om flaskan är något gråare så är det ett gott tecken, då består den av en högre andel återvunnet material. Och allt fler producenter väljer att ansluta flaskor som består av 100 procent återvunnet material. Men samtidigt finns det begränsningar, plast kan inte återvinnas i all oändlighet.

Liten mängd nyråvara

- All materialåtervinning bygger på att man blandar in en liten mängd nyråvara när man tillverkar en förpackning, både på grund av tillgång på material och för att bevara nödvändiga materialegenskaper och kvalitet.

Alla flaskor kan inte bestå av 100 procent återvunnen PET. Dels samlar vi inte in 100 procent, så det finns inte nog med material, dels vet vi inte idag hur många gånger vi kan loopa plasten innan den tappar för mycket i kvalitet. Vårt fokus ligger på att hålla materialet på en hög nivå, samtidigt som vi kan möjliggöra att producenterna ökar halten återvunnen plast i sina flaskor. Däremot behöver inte den nyråvara som man tillsätter vara fossil, berättar Sara Bergendorff.

Det kommer många nya bioplastvarianter, också för PET. Och med nya tekniker som till exempel kemisk återvinning skapas också möjligheter att återvinna PET tillbaka till samma kvalitet som nyråvara.

- Framtidens dryckesflaskor kommer att bestå av en hög andel mekaniskt återvunnen PET med en inblandning av bio-PET eller kemiskt återvunnen PET. Jag tror också att vi kommer att se andra materialval när det kommer till etiketter och flaskfärg där ännu större hänsyn tas till återvinningsbarheten, avslutar Sara Bergendorff.