Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2022:Returpack en utvecklingsdriven organisation

– Vi har en lång tradition av stort medarbetarinflytande med bred involvering i förbättrings- och utvecklingsarbete och tillvaratagande av medarbetarnas engagemang och idéer. Det har funnits med oss under hela vår resa från litet till medelstort företag, berättar Ingrid Wennström, ansvarig för Returpacks innovationsgrupp.

Returpack en utvecklingsdriven organisation

Returpack – en utvecklingsdriven organisation

Vår hisspitch för vårt arbetsgivarvarumärke lyder: På Returpack får du jobba med saker som spelar stor roll, och själv spela en stor roll och det är inte ord som är tagna ur luften.

– Vi har en lång tradition av stort medarbetarinflytande med bred involvering i förbättrings- och utvecklingsarbete och tillvaratagande av medarbetarnas engagemang och idéer. Det har funnits med oss under hela vår resa från litet till medelstort företag, berättar Ingrid Wennström, ansvarig för Returpacks innovationsgrupp.

Omvärlden ändras i allt högre takt, likaså krav och förväntningar på oss som retursystem. Vi står mitt i ett antal stora utmaningar såsom 90 procent återvinning, ökad cirkularitet av materialflöden och vårt arbete för att bli klimatneutrala. Våra medarbetare tar redan idag ett stort ansvar för att utveckla verksamheten för att nå våra mål men den snabba förändringstakten gör att vi ytterligare måste vässa våra förmågor.

För några år sedan identifierade vi ett behov att stärka företagets innovationsförmåga. Sedan dess har vi tagit fram strategi och styrning för hur innovationsarbetet ska bedrivas. En innovationsgrupp leder arbetet där stärkta kompetenser, praktisk tillämpning och bred involvering är prioriterat i ett inledande skede.

– Vårt innovationsarbete omfattar all form av utvecklingsarbete, från ständiga förbättringar i dagligt arbete till utveckling av helt nya lösningar – allt är lika viktigt. Ambitionen är att involvera alla medarbetare på alla nivåer i organisationen i vårt utvecklingsarbete, säger Ingrid Wennström.

Under 2022 har vi haft ett särskilt fokus på att stärka det innovativa klimatet genom att utbilda ledare och medarbetare i metoder för insiktsarbete och idéutveckling. De nya arbetssätten har fått ett bra genomslag, de efterfrågas och används allt oftare i olika typer av utvecklingsarbete.

Vi kommer under 2023 implementera insiktsarbete på bred front i organisationen samt stärka kompetenser inom förändringsledning.