Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2022:Nya lagar men samma pantsystem

Från och med 2023 gäller en ny förordning med flera lagkrav som rör pant och återvinning. Den reglerar Returpacks verksamhet på olika sätt men ställer också ett tydligare krav på konsumenter att panta.

Nya lagar men samma pantsystem

Nya lagar men samma pantsystem

Från och med 2023 gäller en ny förordning med flera lagkrav som rör pant och återvinning. Den reglerar Returpacks verksamhet på olika sätt men ställer också ett tydligare krav på konsumenter att panta.

Vårt svenska pantsystem startade i början av 80-talet och har sedan dess haft Jordbruksverket som tillsynsmyndighet. Från januari 2023 är det Naturvårdsverket som tar över rollen. På så vis hamnar alla som hanterar förpackningar yrkesmässigt i Sverige under samma myndighet och vi får en ny, gemensam lagstiftning kring förpackningar och förpackningsavfall.

– Vi har haft en god dialog och samverkan med Jordbruksverket genom åren. Nu ser vi fram emot att bygga upp motsvarande relation med Naturvårdsverket. I grunden vill vi ju alla samma sak – att vi i Sverige ska panta mera, säger Bengt Lagerman som är vd på Returpack.

Nya lagar för juice, saft och mejeri

Från den 1 januari 2023 ingår alla förpackningar av juice och saft i vårt pantsystem.
– Närmare 80 procent av dessa förpackningar pantas redan, eftersom vi år 2015 erbjöd saftproducenter att ansluta sig frivilligt, och senare även juiceproducenter. Det är jättebra att lagstiftarna kommit ifatt oss.

Dryckesförpackningar för mejeriprodukter kommer ingå i pantsystemet från år 2029. Men redan nu är det möjligt att ansluta mejeridrycker i aluminiumburk, på frivillig basis. Hittills handlar det om ett fåtal produkter som är anslutna, till exempel chokladdryck och kaffedrinkar. Men det kan bli fler framöver.

Tydligare krav och bättre rapportering

I den nya lagen är det förtydligat att konsumenter och verksamheter har en skyldighet att lämna sina pantförpackningar i rätt retursystem. Till exempel ska en aluminiumburk med pant lämnas till pantsystemet, inte slängas bland hushållssopor eller i metallåtervinningen.

Hela 15 procent av alla burkar och PET-flaskor i Sverige säljs i den norska gränshandeln. Våra norska grannar passar gärna på att köpa dryck i Sverige eftersom det är billigare.
– Tyvärr kommer endast ungefär en tredjedel av dessa förpackningar tillbaka till oss. Men från och med årets rapportering kan vi ta hänsyn till hur mycket av det som säljs i Sverige men som lämnas kvar i Norge. Det ger en mer rättvisande bild av statistiken.

PRO och framtid

I samband med den nya förordningen blir Returpack en så kallad PRO, producentansvarsorganisation, som är ett nytt begrepp inom Europa. Detta reglerar tillverkares och insamlares ansvar men det innebär ingen större förändring för Returpack.
– Vi får en gemensam lagstiftning med andra som arbetar med förpackningar och förpackningsavfall, men vi behåller det retursystem vi har idag. Vi fortsätter som vanligt att jobba i framkant. För oss är det viktigt att hela tiden utveckla systemet och se om det finns andra förpackningar som kan ingå, även om de inte omfattas av lagen, säger Bengt Lagerman.