Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2022:Återvinning och pantstatistik 2022

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. År 2022 tog vi emot över 2,6 miljarder återvunna förpackningar i vår anläggning och vår totala återvinning för 2022 är 87,4 procent.

Återvinning och pantstatistik 2022

Återvinning och pantstatistik 2022

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. År 2022 är första året efter coronapandemin där gränser varit öppna igen och där människor är tillbaka på sina arbetsplatser och ute i det offentliga livet igen. Men det är också ett år som präglats av kriget i Ukraina, stigande råvarupriser – och också stigande energipriser. Något som påverkade 2022 års pantstatistik.

Svenska folket har konsumerat dryck på burkar och PET-flaskor som aldrig förr. Hela 3 miljarder burkar och PET-flaskor såldes under 2022 vilket är en ökning med 10 procent jämfört med året innan.
– Vi ser att under 2022 är konsumtionen tillbaka i mer normala mönster igen – svenskarna går på restaurang och caféer, åker utomlands och har fester hemma igen. Det ger avtryck på våra insamlingsflöden och märks i vår pantstatistik, säger Katarina Lundell, marknads- och kommunikationschef vid Returpack/Pantamera.

Volymmässigt var 2022 ett rekordår, då vi tog emot över 2,6 miljarder återvunna förpackningar i vår anläggning. Returpacks totala återvinning för 2022 är 87,4 procent, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående år.
- Minskningen i pantgrad beror till stor del på den öppna gränsen till Norge. Under 2022 var gränserna öppna och norska konsumenter handlade och pantade i nästan samma utsträckning som innan pandemiåren, säger Katarina Lundell.

Den ökade försäljningen har som sagt drivits på av återställd gränshandel, men även av en högre konsumtion utanför hemmet. Den höga konsumtionen utanför hemmet är även en viktig orsak till den minskade pantningsgraden.
– De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, så en högre konsumtion utanför hemmet har en tendens att dra ned pantningsgraden.

Insamlingsflödena har även de återställts till mer normala mönster. Mängden pant från restauranger och caféer har ökat betydligt jämfört med åren med coronapandemin. Likaså har antalet burkar och flaskor som kommit in från festivaler, konserter och evenemang ökat betydligt under 2022 jämfört med de två senaste åren.