Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2022:Kunskap för att nå klimatmålen

– Att bli helt klimatneutrala till 2030 är ett tufft mål, men vi är inte ensamma om att åstadkomma det. Genom ett aktivt och långsiktigt samarbete med våra leverantörer kan vi ta de stora kliv som är ett måste för att nå vårt mål, säger Marie Skoog, logistikchef vid Returpack.

Kunskap för att nå klimatmålen

Kunskap för att nå klimatmålen

Returpack har som mål att vara klimatneutrala till 2030. Ett viktigt delmål mot klimatneutralitet är att vara fossilfria till 2025 – ett mål som troligtvis uppnås redan under nästa år.
– Att bli helt klimatneutrala till 2030 är ett tufft mål, men vi är inte ensamma om att åstadkomma det. Genom ett aktivt och långsiktigt samarbete med våra leverantörer kan vi ta de stora kliv som är ett måste för att nå vårt mål, säger Marie Skoog, logistikchef vid Returpack.

Samarbete leder till ökad kunskap

Under 2021/2022 har vi upphandlat transporter för insamling från butik, så kallade komprimatorbilar. Upphandlingen gav oss möjlighet att ytterligare minska vårt klimatavtryck genom att kravställa ny teknik och drivmedel.
– I våra avtal har vi byggt in alla aspekter av hållbarhet; avtalen är på 5+2 år och har en prismodell som skapar ekonomisk hållbarhet och trygghet i samarbetet när nyinvesteringar görs i ny teknik. Vi vågar satsa på ny miljövänligare teknik för att få kunskap inför nästa avtalsperiod, det ökar Returpacks miljömässig hållbarhet. För att uppnå social hållbarhet säkerställer vi att arbetsmiljön och trafiksäkerhet ligger i fokus för våra leverantörer och deras medarbetare, berättar Marie Skoog.

Uppföljning av de nya avtalen är av stor vikt både för leverantörerna och Returpack. Den ger kunskap om bland annat miljö- och kapacitetsprestanda.
– Vi tar bland annat bränsleprover kontinuerligt för att säkerställa att transporter sker med avtalat drivmedel. Proverna skickas till laboratorium för att bestämma andel biogent kol i drivmedlet, säger Jan Wendelin, logistikutvecklare hos Returpack.

Tankverifikationer är något som på lång sikt kommer att ersätta fysiska bränsleprover då provtagning inte är lämpat för fordon som drivs med komprimerad biogas, flytande biogas, vätgas eller el.

”Open book” är en del av den kunskapsöverföring som sker med våra leverantörer. Det är en transparant redovisning av ekonomi och kapacitet, där vi framförallt följer de fordon som har ny teknik, el och vätgas. Lärdomar av denna delade kunskap är till nytta för nästa upphandlingsomgång som startar år 2028/2029 och som är logistikavdelningens bidrag till att Returpack blir klimatneutrala.