Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2022:Allt mer plast återvinns

– Vi har haft en bra utveckling under året och flera spännande projekt på gång. Returpack värnar om pantsystemets medlemmar och ser till att materialet finns tillgängligt, säger Sara Bergendorff, chef för material- och produktkvalitet.

Allt mer plast återvinns

Allt mer plast återvinns

Det blir högre krav på återvunnen plast i våra dryckesförpackningar – samtidigt är det brist på material på marknaden. Returpack arbetar ständigt med att förbättra plaståtervinningen och ser till att pantsystemets producenter klarar de högre lagkraven.

Det behövs mer återvunnen plast på marknaden, särskilt när EU:s engångsplastdirektiv höjer kraven på producenterna. År 2025 ska en dryckesflaska av PET bestå av minst 25 procent återvunnen plast, fem år senare gäller minst 30 procent.
– Vi har haft en bra utveckling under året och flera spännande projekt på gång. Returpack värnar om pantsystemets medlemmar och ser till att materialet finns tillgängligt, säger Sara Bergendorff, chef för material- och produktkvalitet.

Kork till kork

Sedan 2017 har Returpack samlat upp lösa korkar för att sälja materialet vidare till företaget Reelab i Småland. Det blir sedan lastpallar, kabeltrummor och soptunnor.
– När avtalet gick ut ville vi i stället se om det gick att göra nya korkar av vårt korkmaterial, och vi fick in anbud av några företag. Valet föll på Reelab. De hade en ambitiös plan om att bygga upp en kork-till-kork-återvinning, och vi startade ett nytt samarbete under hösten 2022.

Det kommer att ta tid innan alla livsmedelstillstånd är på plats men redan nu är projektet igång. Ur Returpacks synvinkel är det viktigt att hålla en sluten återvinnings-loop för korkmaterialet, för att behålla värdet och kvaliteten på materialet.
– Vi hade redan ett bra system där korken blev återvunnen, men det känns bra att vi inte nöjer oss där utan siktar högre. Det här är nyskapande och främjar utvecklingen inom materialåtervinning i Europa.

Hoppfullt för gröna PET-flaskor

Ett annat av årets projekt har varit att återvinna färgad PET på annat sätt. Idag är det endast de klara flaskorna som går att använda till nya flaskor. De färgade sorteras bort och blir till exempel kartongband. Det är ungefär 6-7 procent av flaskorna som är färgade och de flesta är gröna.
– Nu ser vi möjligheten att göra ett återvunnet grönt material som skulle kunna användas till kolsyrad dryck. I år har vi bevisat att det fungerar rent tekniskt. Jag kan se att det här blir praktiskt möjligt på sikt, när vår materialköpare får större lokaler och egen granulering.

Etiketter kan återvinnas

Samtidigt som korkarna siktas fram lossnar även en stor mängd etiketter. Returpack får fram tvättade, små etikettflingor som en biprodukt i korkprocessen. Dessa flingor går idag till förbränning.
- I år har vi undersökt om något företag kan återvinna etikettmaterialet och Novoplast i Karlskoga är intresserade. Tester visar att de kan smälta ner och återvinna flingorna till olika plastdetaljer. Nu undersöker vi hur etikettflingorna kan komprimeras och fraktas på ett resurseffektivt sätt.