Pantamera och innebandyn

Sedan juni 2015 är vi huvudsponsor till Svensk Innebandy. En förutsättning för sponsorskapet har varit en gemensam värdegrund, som bland annat innefattar en hållbar inriktning, int...
Läs mer om Pantamera och innebandyn

En säker, trygg och frisk arbetsplats

Vårt arbetsmiljöarbete omfattar all verksamhet och medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. För oss på Returpack innebär det at...
Läs mer om En säker, trygg och frisk arbetsplats

Svenskarna nöjda med pantsystemet

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta. Svenskarna är mycket nöjda med sitt pantsystem och den positiva inställningen till pantning ökar över tid. Förtroendet för pa...
Läs mer om Svenskarna nöjda med pantsystemet

Vårt hållbarhetsarbete

Returpacks hållbarhetsarbete tar avstamp i visionen om att bidra till ett hållbart samhälle genom världens bästa pantsystem. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar på ett naturligt sätt al...
Läs mer om Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsredovisning

Vår hållbarhetsredovisning omfattar verksamhetsåret 1 januari 2019 - 31 december 2019 och är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) Standarder med tillämpningsnivå Cor...
Läs mer om Hållbarhetsredovisning

Hållbara transporter

Vi i Sverige har ett pantsystem i världsklass som nu har blivit ännu bättre, när våra transporter körs på förnybart bränsle. Det innebär en växthusgasreduktion med cirka 80 procent...
Läs mer om Hållbara transporter

Pantresan fortsätter att utbilda barn och unga

Pantresan är ett kombinerat utbildningspaket och tävling som riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs sex, har pågått i landets skolor i över 10 år. Syftet är att förme...
Läs mer om Pantresan fortsätter att utbilda barn och unga

Materialköpare möjliggör återvinning

Den cirkulära tanken är viktig för oss när vi väljer vem vi säljer vårt material till. Våra materialköpare ska kunna garantera att det återvunna materialet blir livsmedelsgodkä...
Läs mer om Materialköpare möjliggör återvinning

Satsningar på attityder hos unga

Sedan tidigare vet vi att i princip alla svenskar, 99 procent uppger att de pantar, men kanske inte alla förpackningar. Vår utmaning är att få alla att alltid panta alla förpacknin...
Läs mer om Satsningar på attityder hos unga

Korkad eller pantad? Helst både och!

I vår egen korkanläggning ser vi till att de korkar som lossnar från PET-flaskorna under hanteringen i fabriken kan återvinnas. De korkar som följer med PET-flaskorna vidare i hant...
Läs mer om Korkad eller pantad? Helst både och!

Engagemang och sponsring

Returpack vill vara en positiv kraft i samhället och samverka för hållbar utveckling. Socialt ansvar och miljöhänsyn går hand i hand I korthet kan man säga att våra engagemang sk...
Läs mer om Engagemang och sponsring

Design för återvinning

Pantsystemet bygger på den cirkulära tanken – varje förpackning som godkänns i systemet ska kunna materialåtervinnas. Det betyder att hårda krav ställs på förpackningen redan från ...
Läs mer om Design för återvinning

Återvinningsmål i pantsystemet

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. Returpacks totala återvinning för 2019 är 84,9 proce...
Läs mer om Återvinningsmål i pantsystemet

En anläggning för optimal återvinning

Omkring 95 procent av alla förpackningar komprimeras och sorteras redan i butiken. Förpackningarna hämtas i butiken av tvåfacksbilar, där plast och metall hålls isär i varsitt fack...
Läs mer om En anläggning för optimal återvinning

Ny plastsorteringsanläggning

Från riktigt bra till ännu bättre. Under 2019 invigde Pantamera en ny plastsorteringsanläggning för att förbättra kvaliteten på det återvunna materialet, så att ännu mer plast kan ...
Läs mer om Ny plastsorteringsanläggning

Några tankar om framtidens transporter

Logistikbranschen befinner sig i en spännande fas. Ambitionsnivån är hög och vi har under de senaste åren arbetat intensivt med att miljöanpassa våra transporter. Bland annat har v...
Läs mer om Några tankar om framtidens transporter

Lyckat samarbete med akademin för miljön

Under året har studenter från Civilingenjörsprogrammet inom energi, miljö och management vid Linköpings universitet genomfört livscykelanalyser på uppdrag åt Returpack. Ett projekt...
Läs mer om Lyckat samarbete med akademin för miljön

Östergötlands friskaste företag

För att prestera bra på jobbet, och för att orka med en aktiv fritid, är det viktigt att ta hand om sin hälsa. Returpack arbetar med en rad hälsofrämjande insatser med målet att bi...
Läs mer om Östergötlands friskaste företag

Vår policy för hållbar utveckling

Det är vårt ansvar att pantsystemet är effektivt, hållbart och tillgängligt. I vår policy för hållbar utveckling ställer vi höga krav på vår egen verksamhet och vår strävan att min...
Läs mer om Vår policy för hållbar utveckling