Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Sponsringspolicy

Sponsringspolicy

Syftet med policyn är att sätta riktlinjer för hur Returpack ska arbeta med sponsringssamarbeten. Returpack har valt att inrikta sina sponsringssamarbeten till två olika nivåer.

Övergripande nationell nivå

På övergripande nivå samarbetar Returpack med en partner åt gången. Den övergripande partnern ska vara kompatibel med Returpacks värderingar och övriga policyer.

Sedan 2015 är Returpack huvudsponsor till Svenska Innebandyförbundet. Syftet med sponsorskapet är att påverka attityder och beteende kring pantning i målgruppen barn och unga vuxna. Samarbetet sker på förbundsnivå och Returpack sponsrar inte enskilda föreningar på annat sett än det som anges under punkt två.

Kundnivå

Som kund i pantsystemet kan man ansöka om stöd till aktiviteter som bidrar till en ökad insamling av burkar och PET-flaskor. Returpack gör vid varje enskild förfrågan en bedömning huruvida sponsring är möjlig eller inte. I första hand sponsrar vi ideella föreningar, skolklasser, välgörenhetsorganisationer eller initiativ för att samla in pengar till välgörenhet. Vi sponsrar enbart initiativ som är förenliga med Returpacks värderingar och övriga policyer. Exempel på sponsring kan vara pantkärl, säckar, hjälp med transporter eller marknadsmaterial. Returpack sponsrar aldrig med pengar.