Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Varför sparas uppgifter i appen Min pant?

Payer måste enlig lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism spara uppgifter om alla transaktioner som Payer utför i minst fem år. Därför måste vi spara uppgifter om till vilket konto betalning gjorts samt till vem betalningen gjorts. Uppgifter om namn på konto sparar vi för att du som användare lättare ska kunna känna igen ditt konto när vi visar upp information för dig. Informationen sparas inte direkt i appen utan hämtas från Pantameras respektive Payers servrar.