Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Varför ska butiken spara tömningskvitton?

Kvittot är en värdehandling och ska sparas tills Returpacks månadsrapport skickats ut. Om minnet i maskinen gått förlorat eller maskinen inte avlästs av automatleverantören ser man det snabbt om man kontrollerar kvitto/maskinnummer mot månadsrapporten. Skulle kvitto saknas i maskinens minne, men man har behållit det fysiska kvittot, kan man skicka in det till Returpack för manuell registrering, och du erhåller korrekt betalning. Saknas kvittot från kunder har Returpack svårt att lämna ut rätt ersättning.