Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Vad innebär hanteringsersättning?

Butiker med en komprimerande pantautomat får en fast årlig ersättning samt en rörlig ersättning per burk och flaska som tas emot, som kompensation för att de tar emot förpackningar som ingår i retursystemet. Både den fasta och rörliga ersättningen betalas ut veckovis.

Grundprincipen för hanteringsersättningen är att den ska täcka de faktiska kostnader butiken har för panthanteringen.

I beräkningsunderlaget ingår ett stort antal butiker, stora som små och med olika lägen, för vilka alla moment relaterade till panthantering (material, lokal, arbete, maskin, service) tids- och kostnadsuppskattas.