Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:

Kvalitet på materialet

Det får inte förekomma skräp, matrester eller glas i säckarna eftersom det förstör vår utrustning och skapar olägenheter för vår personal. Följden blir att ingen ersättning betalas ut för de säckarna.

Varje burk och flaskas EAN-kod scannas för utbetalning. Fukt och skräp i säckarna försvårar avläsningen och ni riskerar att få för lite betalt.

Vi rekommenderar att man separerar burkar och PET-flaskor då drickarester från burkarna kan skada PET-flaskornas etiketter.