Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Saft- och juiceprodukter blir förordningsanslutna

Från och med januari 2023 ska alla saft- och juiceprodukter vara anslutna till pantsystemet enligt förordningen.

Saft- och juiceprodukter blir förordningsanslutna

Från och med januari 2023 ska alla saft- och juiceprodukter i plast- och metallförpackning vara anslutna till pantsystemet enligt förordningen. Undantaget för drycker som innehåller merparten frukt, bär eller grönsaker tas bort from 2023 och även undantaget för drycker som inte är konsumtionsfärdiga vid köptillfället. Det betyder att det blir obligatoriskt att ansluta juice, saft och andra dryckeskoncentrat till retursystemet from januari 2023.

Undantaget för mejeribaserade drycker kvarstår fram till 2029 då även dessa ska omfattas av retursystemet. Men det är möjligt att på frivilligväg ansluta mejeridrycker på metallförpackning innan dess.

Varför sker det här?

I syfte att minska nedskräpningen och miljöpåverkan från plastförpackningar fastställde EU ett direktiv mot engångsplastprodukter i juni 2019. I november 2022 införlivades direktivet i svensk lagstiftning genom nya lagar och förändringar av befintliga förordningar. En förordning som berörs är Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar. Denna ersätts av Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Övergång från frivilligt till förordningsstyrt anslutningsavtal

Producenter som har ett frivilligt anslutningsavtal idag hos Returpack, och har juicer och/eller safter registrerade för pant, kommer att behöva signera ett nytt anslutningsavtal. Det frivilliga avtalet kommer att upphävas och om producenten inte har ett anslutningsavtal enligt förordningen sen tidigare behöver det tecknas.

Säkerhetsavtal berörs ej av övergången.

Skillnaden för producenter som går från frivilligt avtal till det förordningsstyrda avtalet är att from kalenderår 2023 kommer en årsavgift för tillsyn tas ut.

Tidsplan

Returpack kommer att under hösten 2022 kontakta de producenter som idag har frivilliga avtal för övergång till förordningsstyrda anslutningsavtal. De frivilliga anslutningsavtalen för producenter med saft och juice kommer att upphävas vid årsskiftet.

Frågor och kontakt

Har ni frågor går det bra att kontakta oss på avtal@returpack.se eller 011-191970