Anslut er till pantsystemet

Alla dryckesförpackningar i plast och metall måste ingå i ett godkänt retursystem för att få lov att säljas i Sverige, Returpacks pantsystem är ett sådant. Undantagna är drycker som innehåller mer än hälften av mejeriprodukter. Saftprodukter och juiceprodukter kan numera anslutas frivilligt till pantsystemet.
För att kunna ansluta produkter till pantsystemet behöver du först teckna ett avtal med Returpack, för avtalet krävs att ditt bolag är registrerad för F-skatt och moms i Sverige. För bolag utanför Sverige men inom EES räcker det med momsregistrering (VAT-nummer). Handläggningen tar ungefär tre veckor och du ansöker genom att fylla i ett webbformulär som du hittar bakom länken här nedanför.

Fyll i ansökningsformulär här

Så här går anslutningen till:

1. Fyll i webbformuläret och skicka in till Returpack.

2. Returpack gör en kreditbedömning av ditt bolag och beräknar eventuell säkerhet. Säkerheten behålls av Returpack under avtalstiden och återbetalas när avtalet sägs upp och dina produkter slutar ge pant.

3. Signera säkerhetsavtalet som kommer via e-post och betala in säkerheten.

4. Betala anslutningsavgift på 10.000 kr för det första kalenderåret. Avgiften går oavkortad till Jordbruksverket.

5. Signera det slutliga avtalet som kommer via e-post och skicka in till Returpack.

6. Nu är du ansluten och kan börja registrera produkter!

Frivillig anslutning till pantsystemet

För saft och juiceprodukter som inte är tvingade att ingå i ett godkänt retursystem finns en frivillig anslutning till Returpack och pantsystemet. Avtalsprocessen och villkoren är desamma, förutom att det inte utgår någon årlig anslutningsavgift på 10 000kr för frivilliga produkter.

Avtalsvillkor

Här kan du ladda ner våra avtalsvillkor, bilagorna till avtalet. Läs noga igenom villkoren innan du signerar avtalet.

Allmänna villkor Allmänna villkor fr.o.m. oktober Allmänna villkor för frivillig anslutning Allmänna villkor för frivillig anslutning fr.o.m. oktober Teknisk specifikation och märkningsmanual Pant och avgifter
Tillbaka