Vanliga frågor

Jag har en butik med pantautomat

 • Jag vill bli kund hos er, hur gör jag?
  Använd dig av något av dessa två sätt:

  1. Anmäl dig direkt via vår websida

  2. Kontakta oss på kundtjänst så hjälper vi dig. Du når oss på 011-19 19 80
 • Jag har en säsongsbutik, måste jag meddela er inför varje säsong?
  Det som är viktigt är att man tar kontakt med sin automatleverantör för uppringning. Butiken bör alltid ta kontakt med sin automatleverantör såväl vid öppning som vid stängning, för att säkerhetsställa att allt fungerar och har fungerat.
 • Vem tillhandahåller respektive hämtar kartonger och säckar?
  Det är bryggerierna och grossisterna som såväl säljer kartonger och säckar till butiker och restauranger samt hämtar tomgodset. Observera att enbart kartonger och säckar som är godkända av Returpack för användas.
 • Kommer de som hämtat tomgodset att skriva upp antalet säckar respektive kartonger?
  Ja, bryggeriernas och grossisternas utkörare ska notera på följesedeln antalet säckar respektive kartonger som hämtas i varje butik. Följesedeln är viktig att spara för jämförelse mot månadsrapporten. Där redovisas hur många säckar och kartonger som Returpack mottagit och räknat.
 • Spelar det någon roll vem jag skickar tomgodset med?
  Nej, samtliga bryggerier ingår i systemet.
 • Min pantatutomat har gått sönder, vem kontaktar jag?
  Din leverantör av pantautomaten.
 • Jag har fått en felrapport angående min pantatutomat, vem kontaktar jag?
  Din leverantör av pantautomaten.
 • Varför fungerar inte burken/flaskan, varför får kunden ingen pant?
  Det kan bero på olika saker, exempelvis att det är en utländsk burk som inte är med i vårt pantsystem, att streckkoden är trasig, att burken/flaskan har förlorat sin form eller att burken är utgången ur systemet (för gammal).
 • Mina etiketter är slut, hur får jag nya?
  Vi beställer nya om du saknar etiketter. Om du använder en etikett per säck ska vårt system känna av löpnumret och nya etiketter ska automatiskt skickas till dig.
 • Min utbetalning stämmer inte med de säckar/kartonger jag skickat iväg, vad beror det på?
  Fraktbolagen kan ha separerat dina säckar/kartonger och lämnat någon/några i en depå. Under högsäsong får du räkna med att det kan ta 6 veckor innan du har fått full betalning.

 • Varför ska butiken spara tömningskvitton?
  Kvittot är en värdehandling och ska sparas tills Returpacks månadsrapport skickats ut. Om minnet i maskinen gått förlorat eller maskinen inte avlästs av automatleverantören ser man det snabbt om man kontrollerar kvitto/maskinnummer mot månadsrapporten. Skulle kvitto saknas i maskinens minne kan man skicka in det till Returpack för manuell registrering, och du erhåller korrekt betalning. Saknas kvittot från kunder har Returpack svårt att lämna ut rätt ersättning.

 • Hur ser månadsrapporten ut?
  Månadsrapporten innehåller en förteckning över utbetalda tömningskvitton under perioden och information om hur mycket pant som betalats ut varje vecka. Butiken kan således göra en total och exakt avstämning mot Returpack.

 • Kommer de som hämtat tomgodset att skriva upp antalet säckar respektive kartonger?
  Ja, bryggeriernas och grossisternas utkörare ska notera på följesedeln antalet säckar respektive kartonger som hämtas i varje butik. Följesedeln är viktig att spara för jämförelse mot månadsrapporten. Där redovisas hur många säckar och kartonger som Returpack mottagit och räknat.

Jag har en butik/kiosk/café mm utan pantautomat

 • Jag vill bli kund hos er, hur gör jag?
  Använd dig av något av dessa två sätt:

  1. Anmäl dig direkt via vår websida

  2. Kontakta oss på kundtjänst så hjälper vi dig. Du når oss på 011-19 19 80

  Ta också kontakt med ditt bryggeri och säkerställ att de kan köra panten åt dig.
 • Är det okej om det kommer med skräp i säckarna?
  Det får inte förekomma något skräp, matrester eller glas i säckarna! Det förstör vår utrustning och skapar olägenheter för vår personal. Följden blir att ingen ersättning betalas ut för de säckarna. Varje burk och flaskas EAN-kod scannas, för utbetalning – fukt och skräp i säckarna försvårar avläsningen.
 • Måste jag sortera de olika plastflaskorna (färgade/ofärgade)?
  Nej.
 • Kan korkarna följa med flaskorna?
  Ja.
 • Mina etiketter är slut, hur får jag nya?
  Vi beställer nya om du saknar etiketter. Om du använder en etikett per säck ska vårt system känna av löpnumret och nya etiketter ska automatiskt skickas till dig.
 • Min utbetalning stämmer inte med de säckar/kartonger jag skickat iväg, vad beror det på?
  Fraktbolagen kan ha separerat dina säckar/kartonger och lämnat någon/några i en depå. Under högsäsong får du räkna med att det kan ta 6 veckor innan du har fått full betalning.

 • Hur ser månadsrapporten ut?
  Månadsrapporten innehåller en förteckning över utbetald pant under perioden och information om hur mycket pant som betalats ut varje vecka. Butiken kan således göra en total och exakt avstämning mot Returpack.

 • Vem tillhandahåller respektive hämtar kartonger och säckar?
  Det är bryggerierna och grossisterna som såväl säljer kartonger och säckar till butiker och restauranger samt hämtar tomgodset. Observera att enbart kartonger och säckar som är godkända av Returpack för användas.

 • Kommer de som hämtat tomgodset att skriva upp antalet säckar respektive kartonger?
  Ja, bryggeriernas och grossisternas utkörare ska notera på följesedeln antalet säckar respektive kartonger som hämtas i varje butik. Följesedeln är viktig att spara för jämförelse mot månadsrapporten. Där redovisas hur många säckar och kartonger som Returpack mottagit och räknat.

 • Spelar det någon roll vem jag skickar tomgodset med?
  Nej, samtliga bryggerier ingår i systemet.

Tillbaka