Sammanställning av butiksavtalets hänvisningar

Vilka andra förpackningar ska kunna lämnas i pantautomaten (kapitel 2)?

De Andra förpackningar som Returpacks styrelse har beslutat ska tas emot i alla pantautomater är så kallade importburkar från framförallt Tyskland och Danmark. Dessa tas emot i automaten, men konsumenten får naturligtvis ingen pant. Butiken får samma hanteringsersättning för importburkar som för andra burkar.

Vad är hanteringsersättning och vilken är nivån (kapitel 2)?

Hanteringsersättning är den ersättning per burk och flaska, utöver panten, som butiken får som kompensation för att de tar emot förpackningar som ingår i retursystemet. Principen är att den ska täcka handelns kostnader för panthanteringen (pantautomat, service, arbete, lokal, material). 25% moms tillkommer på utbetalningarna.

Hanteringsersättning

Kravspecifikation för pantautomater (kapitel 2 och 4.2)?

Den pantautomat som står i butiken måste uppfylla de krav som pantsystemet ställer.

Kravspecifikation för pantautomater

Vilka är de aktuella pantbeloppen (kapitel 2)?

De aktuella pantbeloppen för burkar och flaskor hittar du via länken nedan.

Aktuella pantbelopp

Vilka certifierade/godkända pantautomater finns det (kapitel 4.1)?

I retursystemet får bara pantautomater som är godkända av Returpack användas. De certifierade (godkända) pantautomaterna på marknaden hittar du via länken nedan.

Godkända pantautomater

Tillverkare av leverantörer av pantautomater med avtal med Returpack (kapitel 4.1)?

Leverantörer och tillverkare av pantautomater måste ha avtal med Returpack, de som har det hittar du i länken nedan.

Leverantörer och återförsäljare av pantautomater

Lastbärare (kapitlel 5.2)

När du ska samla in pantförpackningar gäller vissa krav för de lastbärare du använder. Med lastbärare menar vi av Returpack godkända insamlingskärl, säckar och kartonger för insamling av pantförpackningar.

Kravspecifikation för lastbärare Hantering av lastbärare Märkning av lastbärare
Tillbaka