Lastbärare

När du ska samla in pantförpackningar gäller vissa krav för de lastbärare du använder. Med lastbärare menar vi av Returpack godkända insamlingskärl, säckar och kartonger för insamling av pantförpackningar.

Kravspecifikation för lastbärare Hantering av lastbärare Märkning av lastbärare
Tillbaka