Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2019Svenskarna är nöjda med pantsystemet

– Att så många kopplar pantning till att göra en insats för miljön bekräftar att vi gör ett viktigt jobb med att kommunicera miljönyttan i denna enkla vardagshandling, säger Rickard Andersson, produktchef på Returpack.

Svenskarna är nöjda med pantsystemet

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att panta. Svenskarna är mycket nöjda med sitt pantsystem och den positiva inställningen till pantning ökar över tid. Förtroendet för pantsystemet är högt, 83 procent av svenskarna säger att de har stort eller mycket stort förtroende för pantsystemet. Det visar den SIFO-undersökning som Returpack lät genomföra under 2019.

Klimat- och miljöfrågor ligger högt på agendan hos många. Den senaste SIFO-undersökningen bekräftar den bilden. Närmare 8 av 10 svenskar känner att de gör en insats för miljön när de pantar.

– Att så många kopplar pantning till att göra en insats för miljön bekräftar att vi gör ett viktigt jobb med att kommunicera miljönyttan i denna enkla vardagshandling, säger Rickard Andersson, produktchef på Returpack.

Unga män och kvinnor är den grupp som sticker ut lite i undersökningen. De uppger sig panta något mindre än befolkningen som helhet, samtidigt som de har en högre konsumtion av dryck på burk och flaska. Unga kvinnor är dessutom den grupp som uppger sig ha störst förtroende för det svenska pantsystemet, hela 87 procent säger sig ha stort eller mycket stort förtroende.

– Den här gruppen är viktigt att nå i dubbel bemärkelse. Dels att deras pantningsgrad är lägre, dels står de för en hög konsumtion. Ungdomar har också ett lite annorlunda konsumtionsmönster jämfört med övriga och konsumerar mer dryck när de är på språng, säger Rickard Andersson.

För att få ytterligare kunskap om unga vuxna har Returpack samarbetat med Ungdomsbarometern. Deras analyser visar tydligt att ungdomar idag är mer värderingsstyrda. De identifierar sig med sina fritidsintressen, vad de lägger sina pengar på och vilka konton de följer i sociala medier. De upplever sig också kunna påverka samhället i en högre grad än ungdomar gjort i tidigare generationer.

– Det är tydligt att de unga är mer miljö- och klimatmedvetna, det anses vara den viktigaste samhällsfrågan. Det ger oss stor möjlighet att fortsätta att påverka den här gruppen i rätt riktning, säger Rickard Andersson.

Under 2020 lägger Returpack extra fokus på att möta ungdomars behov och öka tillgängligheten för gruppen. Som ett första steg utför Returpack ungdomsfokusgrupper i samarbete med Ungdomsbarometern.

Relaterade länkar