Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2019:Lyckat samarbete med akademin för miljön

Studenterna på civilingenjörsprogrammet inom energi, miljö och management vid Linköpings universitet har ett starkt miljöintresse, och vill vara med och förändra. I samarbetet med Returpack ges de en chans att vara med och påverka på riktigt, samtidigt som de får förståelse för hur deras kunskaper kommer kunna användas på arbetsmarknaden.

Lyckat samarbete med akademin för miljön

Under året har studenter från Civilingenjörsprogrammet inom energi, miljö och management vid Linköpings universitet genomfört livscykelanalyser på uppdrag åt Returpack. Ett projekt där studenterna analyserat miljönyttan med pantsystemet. Här har man bland annat kunnat konstatera på vilka sätt och av vilka orsaker som pantsystemet har den bästa miljöprestandan jämfört med övrig förpackningsåtervinning.

Niclas Svensson är universitetslektor och chef för enheten Resurseffektiv Materialhantering vid Linköpings universitet. Han menar att det är en stor tillgång för studenterna att arbeta med praktiska uppdrag från näringslivet. Det är något man gör både inom undervisning och i forskningsprojekt vid universitetet.

– För oss inom akademin är den här typen av samarbeten naturliga, speciellt när vi jobbar med miljöfrågor. Vi behöver vara samhällsrelevanta, och då är det viktigt att vi förstår vilka problem och utmaningar som näringslivet tampas med, säger Niclas Svensson.

Komplexa miljösystem

När det kommer till miljöfrågor handlar det om komplexa system som inte alltid är helt enkla att förstå. Det kan också vara svårt att se kopplingarna mellan de olika system som ett och samma företag kan vara verksamma i. Att ge akademin i uppdrag att titta på systemen, och på företaget och dess produkters roll i systemen, ger en bredare systemsyn.

– Den här typen av samarbeten är bra, inte bara för oss inom akademin, men också för näringslivet. Vi kan leverera kunskap som näringslivet kan använda för att utveckla sina strategier och verksamheter, säger Niclas Svensson.

Ett lyckat samarbete

Studenterna på civilingenjörsprogrammet inom energi, miljö och management har ett starkt miljöintresse, och vill vara med och förändra. I samarbetet med Returpack ges de en chans att vara med och påverka på riktigt, samtidigt som de får förståelse för hur deras kunskaper kommer kunna användas på arbetsmarknaden.

– Studenter som får sätta sina kunskaper på prov i verkliga uppdrag lär sig mycket och blir väldigt motiverade. Det har märkts i arbetet med Returpack, som är så aktiva i miljöfrågor. Studenterna har upplevt medarbetarna på Returpack som mycket engagerade och de har också valt att investera tid i projektet, säger Niclas Svensson.

En stark region

Östergötland har en stark position inom miljöteknikområdet och plast är ett av de områden där det finns extra mycket kunskap, bland annat hos Returpack, Svensk Plaståtervinning och Tekniska Verken. Även inom biogasområdet har Östergötland en väldigt framskjuten position med många företag som har sin bas i regionen.

– Det finns förstås mycket kvar att göra, men mycket har också gjorts och det finns en tydlig medvetenhet här. Att få arbeta med min forskning inom miljösystemanalys just här, med så många engagerade parter, känns både roligt och givande, avslutar Niclas Svensson.

Relaterade länkar