Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2020:Resan mot fossilfria transporter

Sedan 2003 ansvarar logistikchefen Marie Skoog för transporterna av alla burkar och flaskor som samlas in i landet. Både till anläggningen i Norrköping och transporterna av det sorterade materialet från fabriken till kunderna. Under 2020 var 98 procent av våra transporter fossilfria,

Resan mot fossilfria transporter

Sedan 2003 ansvarar logistikchefen Marie Skoog för transporterna av alla burkar och flaskor som samlas in i landet. Både till anläggningen i Norrköping och transporterna av det sorterade materialet från fabriken till kunderna. Då 2003, när hon började sin resa, var hon ensam på logistikavdelningen. Idag är de tio personer, som alla jobbar mot samma mål – 100 procent fossilfritt år 2025. Och nu, när resultatet är sammanställt för 2020, som visar på 98 procent fossilfria transporter, har de goda möjligheter att uppnå målet innan 2025.

– Vi har lyckats ställa om ytterligare ett antal åkerier till fossilfritt bränsle under året och därmed har vi ökat antalet fossilfria transportkilometer från 95 procent 2019 till 98 procent i år. Till nästa år vill vi nå upp till 99 procent. Det låter kanske som ett lågt uppsatt mål, men det är de sista procentenheterna som är de svåraste, säger Marie.

Resan mot fossilfria transporter började så smått i samband med att insamlingssystemet ställdes om från säckar och kartonger till lösvikt för drygt tio år sedan. Då fanns en gasbil och fyra RME-fordon (rapsdiesel). Den större omställningen påbörjades dock i samband med att en ny större transportupphandling gjordes år 2014/15.

– Vi skapade ett projekt i samband med den upphandlingen där vi utforskade alla drivmedel och tekniker som fanns då. Vi lärde oss massor om fordon och drivmedel under den här tiden. Den teknik vi slutligen valde då var HVO100 (biodiesel) och orsakerna var flera. Den största anledningen var flexibiliteten eftersom det går att köra HVO på en dieselmotor och dessutom går dieselmotorn även att köra på RME. Det betyder att oavsett vilka politiska beslut som skulle komma att fattas kring drivmedel och skatter så hade vi större möjlighet att anpassa oss, förklarar Marie.

I december 2015 började de första HVO- transporterna att rulla ut. Men då var utmaningen att det inte fanns någonstans att tanka HVO, därför inleddes ett samarbete med Energifabriken som satte ut tankar på de aktuella åkerierna. Året efter började HVO bli publikt och finns nu tillgängligt över i princip hela landet.

Klimatutmaningen fossilfria transporter

År 2017 var Returpack ett av de första företagen att skriva på Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria transporter till år 2030. Men vår Vd Bengt Lagerman nöjde sig inte där utan ville öka takten ytterligare och ändrade därför året för målsättningen till år 2025.

– Det är ett rimligt mål och jag tror att vi kommer nå dit innan 2025. Vår stora utmaning är att ställa om de sista transportkilometrarna som ofta handlar om mindre och kortare avtal som exempelvis från en festival som sker en gång om året. Då är det svårt som inköpare att ställa så hårda krav. Därför försöker vi nu att lägga in även de små transportuppdragen i våra större avtal. Anledningen till att det tar tid handlar om att avtalen löper på många år och det är svårt att justera i befintliga avtal, säger Marie.

HVO kommer fortsatt att vara en viktig del under ganska lång tid framöver. Men vi har tagit nästa steg i omställningen och kommer att byta teknik i några regioner redan under nästa år. Där har vi valt komprimerad och flytande biogas så kallad CBG och LBG. I Stockholm rullar åtta bilar med komprimerad gas ut i juni och senare under 2021 rullar ytterligare fyra bilar ut i Göteborg.

En flora av bränslen och tekniker

Marie och hennes kollegor på logistikavdelningen omvärldsbevakar den senaste utvecklingen där det just nu är mycket fokus på el och vätgas. De är aktiva i Fossilfritt Sverige och Östgötautmaningen samt har tackat ja att delta i Eons projekt om elvägar för tunga transporter.

Intresset för och kunskapen om drivmedel och ny teknik har exploderat de senaste åren och det händer väldigt mycket spännande. El är ett naturligtvis en teknik vi tittar mycket på, men än så länge fungerar den bara för kortare sträckor. Det mest intressanta tycker jag är vätgasen – ett drivmedel som enbart släpper ut vattenånga. Men det krävs alltför mycket energi att ta fram vätgas och bilarna är inte utvecklade än. Jag tror inte att det kommer att finnas ett enda drivmedel i framtiden, vi kommer ha en flora av många olika beroende på tillgänglighet och användningsområde, avslutar hon.