Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2019:Pantsystemet och återvinningsmålen 2019

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. Returpacks totala återvinning för 2019 är 84,9 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.

Pantsystemet och återvinningsmålen 2019

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. Returpacks totala återvinning för 2019 är 84,9 procent, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.

Volymmässigt var även 2019 ett rekordår, då vi tog emot över 2,15 miljarder återvunna förpackningar i vår anläggning. Sammantaget visar siffrorna på ett mycket väl fungerande pantsystem.

Den nivå på pantning som vi uppnår påverkas av vad som säljs och pantas i Sverige, men också i allt större grad av vad som säljs i den svenska gränshandeln mot Norge. Prisskillnaderna mellan dryck såld i Sverige och Norge för med sig att uppskattningsvis 15% av den dryck i pantförpackning som säljs i Sverige förs ut och konsumeras i Norge. Ungefär en tredjedel av denna volym pantas igen i Sverige, medan resten tas om hand i Norge.

– Detta har en stor påverkan på den rapporterade svenska pantningsgraden, då vi bedömer att av den volym som säljs och också konsumeras i Sverige så är pantningsgraden klart över 90% och närmare 95%, säger Bengt Lagerman, VD på Returpack.

Vad är ett pantsystem?

När vi pratar retursystem med pant eller pantsystemet gäller det att kunna skilja mellan vad som är på riktigt till nytta för en mer hållbar värld, och vad som enbart ger sken av att vara det.

– Det finns aktörer som gärna vill dra nytta av allt det goda som ett äkta retursystem med pant står för, som utger att också deras förpackningar går att ”panta”.

Oftast är detta dock inget som skiljer sig från normal återvinning av förpackningar, ingen pant som erläggs vid inköp som betalas ut vid återlämnandet, ingen kontrollerad återlämning, ingen materialåtervinning som faktiskt kan säkerställa att förpackningarna verkligen kan bli till nya förpackningar. Möjligen betalas någon form av incitament ut vid inköp av ny vara för förnyad konsumtion – det är det som är ”panten”, avslutar Bengt Lagerman.

Pant – en effektiv nudge

Pant betyder att en konsument, i samband med köp av dryck, lånar en burk eller flaska mot en avgift. Avgiften betalas sedan tillbaka när man pantar. Panten har visat sig vara ett mycket effektivt verktyg för att skapa ett önskat beteende – ett nudgingverktyg helt enkelt. Idag har pantning blivit en del av svenskarnas vardag som är självklart för de allra flesta.

Relaterade länkar