Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2019:Östergötlands Friskaste företag

– Under 2019 förärades vi på Returpack titeln Östergötlands friskaste företag. Några av de aktiviteter som genomfördes under året var matlagningskurs, bågskytte, stegtävlingar och inspirationsföreläsningar. Under året har vi, på allmän begäran, också utökat hälsotemat med kulturella inslag så som teater och stadsvandringar, säger Ulrika Magnusson HR- och Hållbarhetschef.

Östergötlands Friskaste företag

För att prestera bra på jobbet, och för att orka med en aktiv fritid, är det viktigt att ta hand om sin hälsa. Returpack arbetar med en rad hälsofrämjande insatser med målet att bibehålla den låga sjukfrånvaron och det höga engagemanget hos medarbetarna. Under 2019 förärades vi på Returpack titeln Östergötlands friskaste företag.

På Returpack har vi ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi utöver det lagstadgade arbetsmiljöarbetet lägger stor vikt vid medarbetarinflytande, hälsa och möjlighet att kombinera arbete och fritid.

Alla hälsofrämjande aktiviteter vi genomför är framtagna av våra medarbetare. Under 2019 tillsattes dessutom en hälsogrupp som särskilt fokuserar på hälsofrämjande aktiviteter och där vi säkerställer att de gemensamma aktiviteterna är varierade och alltid passar någon.

– Några av de aktiviteter som genomfördes under året var matlagningskurs, bågskytte, stegtävlingar och inspirationsföreläsningar. Under året har vi, på allmän begäran, också utökat hälsotemat med kulturella inslag så som teater och stadsvandringar, säger Ulrika Magnusson HR- och Hållbarhetschef.

Relaterade länkar