Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2019:Ny anläggning för plastsortering

Från riktigt bra till ännu bättre. Under 2019 invigde Pantamera en ny plastsorteringsanläggning för att förbättra kvaliteten på det återvunna materialet, så att ännu mer plast kan återvinnas till nya flaskor. Under 2019 ökade mängden livsmedelsgodkänd plast från anläggningen med 10% och bidrog med en koldioxidreducering med ytterligare drygt 25 000 ton.

Ny anläggning för plastsortering

Från riktigt bra till ännu bättre. Under 2019 invigde Pantamera en ny plastsorteringsanläggning för att förbättra kvaliteten på det återvunna materialet, så att ännu mer plast kan återvinnas till nya flaskor. Under 2019 ökade mängden livsmedelsgodkänd plast från anläggningen med 10% och bidrog med en koldioxidreducering med ytterligare drygt 25 000 ton.

Pantamera-fabriken i Norrköping är en av Europas modernaste, här återvinns omkring 9 miljoner burkar och flaskor varje dag. I början på sommaren invigdes den nya uppgraderade sorteringsanläggningen som ytterligare förbättrat kvaliteten på det återvunna PET-materialet. Detta för att ännu större del av det återvunna materialet ska kunna användas till nya flaskor och på så sätt säkerställa det cirkulära flödet.

Det är den ofärgade plasten som kan återvinnas till ny livsmedelsgodkänd plast och därmed användas i tillverkningen av nya flaskor. Därför är det viktigt att utvinna så stor mängd ofärgad plast som möjligt för att maximera miljönyttan.

– För att ett återvinningssystem ska skapa maximal miljönytta behöver kretsloppet vara slutet. Det betyder att plastmaterialet som sorteras i anläggningen ska kunna användas till nya livsmedelsgodkända plastflaskor. Med vår senaste investering har vi lyckats öka den andelen med 10 procent, säger Christer Rynegård, ansvarig projektledare.

Om den nya sorteringsanläggningen

Under 2019 kom över 2,15 miljarder förpackningar in till Pantameras toppmoderna anläggning i Norrköping. Samma år återvanns 19 870 ton aluminium, 23 244 ton PET-material och 1 377 ton HDPE (korkmaterial).

Att förbättra och utveckla anläggningen för att maximera miljönyttan i pantsystemet är ett ständigt pågående arbete. Under 2018 gjordes en investering i en ny plastsorteringsanläggning som invigdes i maj 2019. Syftet med investeringen var att öka mängden återvunnen ofärgad plast, vilken kan användas till nya livsmedelsgodkända förpackningar. Tidigare teknik har enbart byggt på optisk sortering, medan den nya anläggningen också kan känna av vilken typ av plastmaterial som förpackningen består av.

Den nya anläggningen har förbättrat sorteringen av ofärgad och färgad plast markant. Resultatet visar på en 10 procentig ökning av ofärgat plastmaterial som tidigare gick med i den färgade fraktionen. Den 10 procentiga ökningen av materialet från den öppna till den slutna materialåtervinningen minskar flaskornas miljöpåverkan. Görs en beräkning utifrån pantsystemets påverkan för insamlade årsvolymer motsvarar det en reduktion på över 25 000 ton koldioxidekvivalenter årligen. Förutom koldioxidreduktionen reduceras miljöpåverkan från försurning, övergödning, marknära ozon och ozonuttunning med mellan 15 och 30 procent.

Relaterade länkar