Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2020:Att kommunicera klimatnytta

Vi har under 2020 valt att kommunicera pantsystemets miljönytta dels genom vår övergripande marknadskommunikation, dels genom en riktad insats på Instagram.

Att kommunicera klimatnytta

Returpack har tillsammans med Linköpings universitet genomfört flera livscykelanalyser för att utreda miljöpåverkan från förpackningar av aluminium och PET samt utreda skillnaderna mellan hur flaskorna och burkarna hanteras när de väl är konsumerade.

Syftet med studierna har varit att hitta hårda fakta om varför det är viktig att panta sina burkar och flaskor samt hitta åtgärder för att pantsystemets miljöprestanda ytterligare ska kunna förbättras. Men hur gör man den typen av fakta tillgängligt? Vi har under 2020 valt att kommunicera pantsystemets miljönytta dels genom vår övergripande marknadskommunikation, dels genom en riktad insats på Instagram.

Sveriges minsta klimatrörelse…

Sedan 1984 har vi genom Pantamera påmint konsumenter om att panta, ofta med medryckande musik och humor. Och konsumenterna har varit bra på att haka på, att panta har blivit lite av en klimatrörelse i Sverige. Med det nya reklamkonceptet ”Sveriges minsta klimatrörelse” lyfter vi fram den stora klimatnytta som skapas av den lilla rörelse som krävs för att lägga en burk eller flaska i pantautomaten.

Varje gång man pantar sparar man lite koldioxid och över tid blir besparingen enorm. Under insamlingsåret 2020 motsvarade all pant i Sverige en koldioxidbesparing på ca 180 000 ton. Sedan pantsystemet infördes har vi pantat över 42 miljarder burkar och flaskor.

– Vi pantar mer och mer i Sverige för varje år och egentligen är Pantamera kanske en av landets största klimatrörelser som innebär en enorm klimatnytta. I den nya kampanjen leker vi lite med den kroppsliga rörelsen, det är ju en väldigt liten rörelse som behövs för att lägga in burken eller flaskan i pantautomaten, säger Katarina Lundell, kommunikations- och mark.