Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2019:Fossilfria transportkilometer 2019

– Under 2019 har Returpack gått från 90 procent fossilfria transportkilometrar till 95 procent – ett rejält kliv närmare vårt mål att vara helt fossilfria år 2025, säger Marie Skoog, logistikchef hos Returpack.

Fossilfria transportkilometer 2019

Returpack driver en transportintensiv verksamhet. Alla burkar och flaskor som pantas i hela landet ska transporteras till anläggningen i Norrköping. Där ska de bearbetas för att sedan fortsätta sin resa mot att bli nya återvunna produkter. Därför är de transportsätt och bränslealternativ som Returpacks transportörer använder oerhört viktiga val, ur ett miljöperspektiv.

– Under 2019 har Returpack gått från 90 procent fossilfria transportkilometrar till 95 procent – ett rejält kliv närmare vårt mål att vara helt fossilfria år 2025, säger Marie Skoog, logistikchef hos Returpack.

Även om målet att vara helt fossilfria snart är uppnått fortsätter arbetet med att omvärldsbevaka och testa alternativa bränslen.

– Det är skillnad på bra och bättre även inom fossilfritt, reduktion av CO2 varierar samt att vissa råvaror de framställs av är diskutabla. Vi arbetar långsiktigt tillsammans med våra leverantörer och vid förra stora upphandlingen 2014/15 var alternativen färre. Om de alternativ som finns idag funnits då hade valet säkert även fallit på flera andra, förklarar Marie Skoog.

Provkörning med flytande gas

Att arbeta tätt med de större åkerierna är viktigt för att driva på utvecklingen. Därför besökte Returpack Scania i Borås tillsammans med ett av sina åkerier för att provköra olika fordon och motorer som drivs på alternativa bränslen. Åkerierna har höga krav på prestanda i sina motorer. Returpacks burkar och flaskor väger inte så mycket, men åkerierna kör aldrig tomma, och på vägen tillbaka transporterar det ofta betydligt tyngre varor.

– Investeringen i fordon med alternativa, miljövänligare motorer är betydligt större än i ett traditionellt dieselfordon. Med hjälp av Klimatklivet, ett investeringsstöd som söks hos Naturvårdsverket för att minska utsläppen av bla koldioxid kan man täcka delar av den merkostnad som det innebär att investera i mer miljösmarta fordon. Tre av de åkerier som deltog vid testkörningen i Borås har nu beställt nya fordon som drivs med flytande gas, LBG. Det är biogas som man kylt ner, vilket gör att man kan tanka större mängd åt gången och möjliggöra de längre transporterna, säger Marie Skoog.

Regionala skillnader i tillgång på bränsle

Det händer mycket inom transportområdet, och det är tydligt att man inte bör satsa allt på ett kort.

– Vi behöver också titta både på hur det ser ut regionalt, om ett område är starkt på gas så ska man ha det där, då finns det tillräckligt med leverantörer och tankstationer. Det kan också vara så att enskilda kommuner har gjort upphandlingar och ställt krav på leverans av gas under längre tid, då vill vi gärna haka på det, säger Marie Skoog.

– Det viktigt att vi håller oss uppdaterade om vilka alternativ framtiden erbjuder, så att vi alltid har möjlighet att göra de mest hållbara valen, avslutar Marie Skoog.

Relaterade länkar