Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Design för återvinning

Varje förpackning som godkänns i systemet ska kunna materialåtervinnas, det är grunden i det cirkulära pantsystemet. Det betyder att hårda krav ställs på förpackningen redan från början.

Design för återvinning

Varje förpackning som godkänns i systemet ska kunna materialåtervinnas, det är grunden i det cirkulära pantsystemet. Det betyder att hårda krav ställs på förpackningen redan från början.

Fungera genom hela återvinningsprocessen

– Alla förpackningar som är anslutna i pantsystemet ska fungera genom hela återvinningsprocessen. Det betyder att de ska fungera i pantautomaterna, de ska passa storleksmässigt och streckkoderna ska vara lätta för maskinerna att identifiera. När de kommer till vår anläggning ska de kunna sorteras så att aluminium, klar PET och färgad PET kommer i rena fraktioner. Och i nästa steg ska våra materialköpare kunna materialåtervinna varje fraktion fullt ut. Vi ansluter bara produkter som är helt återvinningsbara, berättar Sara Bergendorff, materialspecialist på Returpack, som bland annat ansvarar för godkännandeprocessen av nya förpackningar.

Tätt samarbete med producenter och importörer

– Vi fungerar ofta som ett bollplank när produktutvecklare hos producenterna tar fram nya förpackningstyper och material. Tillsammans utreder vi om de kommer att fungera i återvinningsprocessen. Det bästa samarbetet är när vi kan komma in tidigt i producenternas produktutveckling och komma med förslag som gör det lättare att återvinna förpackningen. Det kan handla om en form som inte roterar optimalt i pantautomaten eller ett lim på etiketten som är svårt att tvätta bort. Vi har också täta samarbeten med våra materialköpare, särskilt med Veolia som köper vår plast och ligger vägg-i-vägg med vår fabrik.

Varför är det viktigt?

– Producenterna har en dubbel roll i pantsystemet, de sätter produkterna med pant på marknaden och de köper tillbaka det återvunna materialet. För dem är det viktigt att deras förpackningar är återvinningsbara så att de kan köpa tillbaka återvunnet material av hög kvalitet och använda i nya flaskor. Idag är det ungefär 50 procent återvunnen plast i de flesta dryckesflaskor av PET medan den återvunna burkplåten kan användas till nya burkar direkt och i aluminiumburkarna är andelen återvunnet material ännu högre.

Test av nya produkter – säkerställer god produktkvalitet

För att våra flöden ska hålla så hög kvalitet som möjligt genomför vi grundliga tester av alla förpackningar som ska anslutas till pantsystemet.

– Vi får in omkring 30-40 nya produkter i veckan. I vissa fall är testerna ett första steg i en längre process som drivs tillsammans med flasktillverkare och producenter. I andra fall är det importerade produkter som ska godkännas för att få säljas och pantas i Sverige. Testerna som utförs på förpackningarna är att kontrollera att streckkoden är av god kvalitet (att läsbarheten är ok), kontroll av vilka material som ingår, formen och dimensionerna på förpackningarna. Resultaten jämförs med vår tekniska specifikation och märkningsmanual för att säkerställa att alla krav är uppfyllda. Ibland behöver vi även göra utökade tester av t.ex. lim eller kompression av förpackningen.