Pantamera logotyp, tillbaka till startsidan
Andra sökte efter:
Hållbarhetsredovisning 2020:Återvinning 2020

År 2020 var ett annorlunda år, även gällande vår pantning. En trolig förklaring till det ändrade pantningsmönstret är coronapandemin. Returpacks totala återvinning för 2020 är 88,1 procent, vilket är en ökning med 3,2 procentenheter jämfört med föregående år. Volymmässigt var även 2020 ett rekordår, då vi tog emot över 2,2 miljarder återvunna förpackningar i vår anläggning.

Återvinning 2020

Varje år sammanställer vi statistik över hur mycket som pantas i Sverige och därmed kan återvinnas till nya burkar och flaskor. År 2020 var ett annorlunda år, även gällande vår pantning. Det visar sig att pantningen har ökat mer än vanligt på de flesta håll i landet medan antalet pantade burkar och flaskor har minskat i andra delar där gränshandeln vanligtvis är stor. En trolig förklaring till det ändrade pantningsmönstret är coronapandemin. Returpacks totala återvinning för 2020 är 88,1 procent, vilket är en ökning med 3,2 procentenheter jämfört med föregående år. Volymmässigt var även 2020 ett rekordår, då vi tog emot över 2,2 miljarder återvunna förpackningar i vår anläggning.

– Vi ser en ökning över i stort sett hela landet med undantag för Värmland, Jämtland, Västra Göta land och Norrbotten. Det är län som vanligtvis har stor gränshandel och som påverkats kraftigt när Norge stängde sin gräns till Sverige i mars. Sedan dess har norrmännen varken kunnat handla eller panta i Sverige med undantag för några få veckor under sommaren, säger Katarina Lundell kommunikationschef på Returpack/Pantamera.

– Sedan mars, då gränsen mellan Norge och Sverige stängde, har gränshandelspantningen minskat med 67 procent. Även om alla burkar och flaskor, som i normala fall säljs till Norge, inte kommer tillbaka till vårt svenska pantsystem, så påverkas pantningen av att gränshandeln upphört, säger Katarina Lundell.

I övriga delar av landet, förutom länen med stor gränshandel, har pantningen ökat, i vissa län så mycket som med 12 procent. Även ökningen kan härledas till coronapandemin.

– Det är högst troligt med tanke på att vi har förändrat vårt beteende och tillbringat mer tid hemma. De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.

Att vi i högre utsträckning har hållit oss hemma har också inneburit att mängden pant från restauranger har minskat. Likaså har antalet burkar och flaskor som en normal sommar kommer in från festivaler, konserter och evenemang minskat.

– Våra förändrade beteenden till följd av pandemin har gjort att vi, som så många andra organisationer, ställt om delar av vår verksamhet. I vanliga fall brukar vi delta och samla in burkar och flaskor på festivaler och konserter. Den här våren och sommaren har vi istället ökat vår närvaro på campingplatser och i skärgården som har haft fler besökare än normalt, säger Katarina Lundell.