Att panta är miljösmart

Flaskorna och burkarna som samlas in genom pantsystemet är en del av ett effektivt, hållbart och miljövänligt återvinningssystem.

Med pantsystemet bidrar vi till ett hållbart samhälle genom ökad återvinning och minskad nedskräpning. Vi säkerställer att värdefullt material återvinns, och sparar på det sättet energi. Pantpengen är ett incitament i systemet. När du köper förpackningen betalar du pant, som du sedan får tillbaka när du pantar, och burkarna och flaskorna kan återvinnas till nya förpackningar. Eller kläder. Eller stoppning i möbler. Eller…

Miljöargumenten viktiga för pantning

Vi mäter regelbundet inställningen till att panta i Sverige. Vår senaste mätning, gjord av TNS Sifo år 2019, visar bland annat att miljö- och återvinningsargumenten, tillsammans med pantpengen, är de skäl för pantning som anses viktigast. Det gäller alla demografiska grupper, och intressant att notera är att miljöargumenten är viktiga även i den grupp som relativt sett pantar minst – unga män i storstäder.

Koldioxidbesparing

Varje gång du pantar sparar du lite koldioxid och över tid blir besparingen enorm. Under år 2019 motsvarade all pant i Sverige en koldioxidbesparing på 180 000 ton, lika mycket som en mindre svensk stad släpper ut på ett år. Sedan pantsystemet infördes har vi pantat över 41 miljarder burkar och flaskor, vilket motsvarar en besparing på cirka 3,5 miljoner ton koldioxid.

Rent material behåller sin plats i återvinningstrappan

Fördelen med vårt pantsystem är att det återvunna materialet går i ett eget flöde och därmed har en mycket hög kvalitet. Att förpackningarna stannar kvar i sitt kretslopp innebär även att man sparar energi jämfört med om man skulle tillverka förpackningar av ny råvara.

Hög återvinningsgrad i pantsystemet

I Sverige är målet att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas och de senaste åren har vi legat strax under, vilket gör oss till bland de bästa i världen på att panta. All återvinning av förpackningar gynnar miljön. Ju högre återvinningsgrad, desto mer minskar vi nedskräpningen i naturen och energiåtgången vid tillverkning av nya förpackningar. Pantningsgraden låg på 85,2% för år 2019.

Tillgängligt pantsystem

Majoriteten av alla burkar och flaskor som återvinns genom pantsystemet samlas in i livsmedelsbutikernas pantutrymmen. Du hittar pantautomater i livsmedelsbutiker i hela Sverige, från stormarknaden och butikerna i city till säsongsbutiken och lanthandeln. Det innebär en väldigt hög tillgänglighet och en mycket bra möjlighet för konsumenter att kunna panta sina burkar och flaskor.

Energibesparing

För att visa hur mycket energi som kan sparas genom att återvinna material jämfört med att använda nytt har vi tagit fram några exempel. Till exempel motsvarar fem pantade burkar fyra timmars datoranvändning och två timmars standby-tid.

  • Fler energiexempel hittar du i vår miljörapport
    När du pantar 22 burkar eller 34 små PET-flaskor hjälper du till att spara lika mycket energi som det går åt till att ta en varm dusch i 10 minuter. Det och flera andra motsvarande exempel har vi räknat ut och samlat i vår miljörapport. Läs eller ladda ned den!

Tillbaka